Uncategorized

Asfaboard lukt

Under golvet ligger isolering och under det en asfaboard. I vardagsrummet har jag ett stort trägolv som det är springor mellan som det sipprar upp lukt. Temporärt blir det att täta springor vid väggar och golv med fog samt att fortsätta köra luftrenaren som tar bort en hel del lukt i huset. Byta asfaboard vindskiva på hus.

Exempel på sådant som vanligen luktar är tjärpapp, gammal golvbeläggning som korkmatta, linoleummatta och asfaboard som satts i ytterväggar, som blindbotten i krypgrund och torpargrund.

Just linoleummatta och andra mattor kan ha lagts i lager på lager och lukt kan då lättare uppstå. En sliten linoleummatta kan då den. Gemensamt har de att orsaka mer eller mindre lukt då virket blivit fuktigt.

Använd inte dessa vätskor om du finner en burk eller dunk. Vissa kan bo hela sitt liv i ett hus med mögellukt utan att känna något, för de vet inte hur mögel luktar, ofta uppfattas det som en unken lukt , jordlukt, instängd eller källarlukt. Mögelproblem är inget som.

På gavelspetsarna finns klädselbrädor.

Jag uppfattar det dock som att den luktar precis som den lukten jag noterat utomhus. Förra ägaren uppgav att han satt tryckt virke till panel. Tryckt virke kan fälla elak lukt om det blir utsatt för fukt under en längre period.

Någon som möjligtvis upplevt samma problem? Vi har en avvikande lukt som känns i hela huset men mest i hallen då man kommer innanför ytterdörren. Anticimex har gjort en fuktutredning som inte visar några fuktutslag, men . Denna asfaboard luktar kemiskt och jag tror detta är källan till lukten. Det jag behöver göra är att riva upp allt golv och ta bort all asfaboard och installera ventilerat golv. Besiktningsprotokollet stadgar också att golvet är en riskkonstruktion samt att det finns en avvikande lukt vid entrén till fastigheten.

När man har asfaboard i väggen ska det gå lukt genom hela väggen,isolering, ångspärrskikt och sedan spånskiva samt ytbeklädnad. Som jag också har sagt att jag kan känna en gammal lite instängd lukt i . Någon här som vart med om eller hört talas om att gammal asfaboard kan avge en typ unken lukt ? Känner i bland konstig lukt i huset o misstänker taket i källaren som är klätt med sådana. Tänkte om någon vet att det är ett kännt problem?

En senare variant av treetex skivan är asfaboard som används som vindskyddsskiva vid trähusbyggnation.

Den andra gav via bindemedlet ifrån sig en besvärande lukt av formalin vilket medförde att användningsområdet starkt begränsades. Temperatur (vanligast sker tillväxt i intervallet 0-ºC). Allt från dålig lukt till sönderfall av bärande konstruktionselelement kan ofta härledas till att fukt inte hanteras på rätt sätt.

Organiskt material = I byggnadssammanhang oftast trä och träbaserade material Ex. Mikroorganismer = Bakterier . Följande materialprover togs för analys på lab. Provplats Material Analysresultat.

Väggregel Något förhöjda värden bakterier. Kraftigt förhöjda värden svampar. Riklig synlig mögelpåväxt. Jag träffade en solfångarbyggare som sa att asfaboarden i solfångaren orsakar en lukt av tjära inne i huset och när man tänker efter så är det ju inte så konstigt med tanke på hur varmt det blir i solfångaren. Bo9 uppfördes ett hus på en kryp- grund som ändrats ur fuktsynpunkt i förhållande till vanliga uteluftsven- tilerade krypgrunder.

Grunden bygg- des med värmeisolering mot mark och på grundmurar. I övrigt utfördes grunden med uteluftsventilering och. När mikroorganismerna växer på material såsom undersidan av golvbjälklagret eller löst liggande organiskt material såsom trä, byggrester mm i krypgrunden produceras lukt. Det förekommer olika byggnadsmaterial i en krypgrund.

Trossbotten byggdes förr ofta av plankor eller så kallad råspont. En modern trossbotten byggs ofta med oljehärdat masonit, asfaboard och ibland med cellplast eller en ånggenomsläpplig vindduk. Dessa har vid tester visat sig minska radikalt förekomsten . Asfaboard , är ett skivmaterial som förekommer.