Uncategorized

At borrning

Behöver ni borra långa sträckor på platser med mycket hårda friktionsmaterial, porösare bergarter samt stenbemängd mark? Då är styrd AT – borrning rätt metod! Detta är en vidareutveckling av metoden, styrd JT-Borrning.

Man arbetar från markytan med en borrigg som ställs upp på lämplig startplats. En borrmetod som fungerar som styrd borrning men som klarar hårdare jord och berg tack vare sin inbyggda roterande rullborrkrona.

AT borrning även kallad SBR borrning är en metod som klarar hårda markförhållanden. Den utförs på liknande vis som vanlig styrd borrning, förutom att man andvänder sig av stänger med en innerstång i som driver en rullborrkrona istället för styrsked. Den fördelen man får med det är att man ta sig fram och styra i hårda . Se SBR-borrning – Gå till metodblad. Kostnadseffektiv tryckmetod för horisontell förläggning av skyddsrör. Metoden kan användas i alla jordmaterial där större block och berg inte förekommer.

Den är skonsam för omkringliggande massor.

Augerborrning används för installation av . Metoden bygger på ett system med dubbla borrör, där det yttre styr borrhuvudet och det inre driver en borrkrona som arbetar sig fram genom marken. AT-(SBR-) tekniken klarar hårdare . Smidig maskin 90x292cm mycket lämplig vid begränsat utrymme t. Vid styrd borrning borrar vi horisontellt i jord och berg och styrd AT – borrning använder vi när borrning sker i berg och blockig mark. ANPASSNING FÖR SVENSKT KLIMAT ÄR STANDARD. Borrningen lämpar sig för tillfällen när marken är så hård och stenbemängd att traditionell styrd borrning inte fungerar.

Kort beskrivning: Pilotstången borras fram i jordmaterialet efter en . Metoden lämpar sig väl vid korsning av vägar, vattendrag eller där man av olika skäl ej kan schakta på traditionellt vis. Metoden är kostnadseffektiv och kan med fördel även användas istället för grävning. Den styrda metoden innebär att man först borrar ett pilothål som man sedan upprymmer till lämplig . Som samtliga styrda metoder borrar man först ett pilothål som sedan ryms upp med hjälp av en rymmare.

Det sker i ett eller flera steg beroende på dimension. Jordhanteringen minskas till ett minimum. Styrd borrning för att lägga rör är snabbare, billigare och miljövänligare än schakt.

Ett teknikskifte skulle kunna vara på gång, men det dröjer. Hammarborrning Vid tuffa markförhållanden som berg, betong och sten använder vi oss ofta av hammarborrning. En borrkrona roterar med hjälp av en trycklufthammare och forcerar materialet. Tekniken är schaktfri och ett utmärkt alternativ vid allt från grundläggning till ledningsbyggnad.

Vi åtar oss arbeten inom schaktfri ledningsbyggnad vilket innebär: AT – borrning , rörtryckning, jordraket, hammarborrning. Detta kan vara under större motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till byggnader, ömtåliga parkytor, under åkermark för att hindra avgrävning av . Borrningen utförs sluttande från ytan med ett styrhuvud i den riktning och på det djup som bestämts. Precisionen är mycket god och styrhuvudet styrs upp på den exakta målpunkten. Bemaning till styrbarborr och AT-borr arbetena är förlagda till Skåne. Arbetet innebär att du ansvara för jobbet på plats samt för.

Tofta Gård Borrteknik AB, Sverige blocketjobb.