Uncategorized

Att tända stjärnögon

Tåget jag reste med mot Stockholm hade gått sön- der och till slut släpptes jag och de andra trötta pas- sagerarna av i Hallsberg, där vi skulle bli upplock- ade av ett annat tåg. Jag gick över till det spår som det nya tåget skulle komma in på och ställde mig att vänta. Det var mitt i vintern och bitande kallt på perrongen, men en . Vi ser genom lysande stjärnögon.

Som vuxna låter vi oss begränsas av måsten och gamla vanor. Men det behöver inte vara så.

Precis som barn kan vuxna se på livet med glädje och tillförsikt. Kan, orkar och vill de tända den igen? Lou Rossling är en mycket omtyckt pedagog och kanske.

Var på en underbar föreläsning för många år sedan. Så inspirerande, så kraftgivande. Fyllda av iver och arbetsglädje gick jag och mina kollegor ut i klassrummen för att tända stjärnögon.

Stora barngrupper skapar barn med problem och vi får betala det sen när dom behöver hjälp som äldre, säger Elisabeth Bateman som jobbar som förskollärare. Stjärnögon ser man hos glada trygga barn.

Det är ögon som det glittrar om, förklarar hon. Inte minst när det gäller antalet barn på avdelningarna. Jag tänker att det passar bra att skriva om stjärnögon så här i juletid. För Elisabeth är gränsen . Jag tänker att vi inte bara ska tända barnens stjärnögon utan också tända våra egna stjärnögon för det som barnen gör.

Det jag lärde mig där kan man aldrig läsa sig till. Barns ögon är tända från början men vi vuxna släcker dem. Att våga ta deras lekar, . Vi föds som original och sedan vill omgivningen göra oss till kopior.

Hon ser som en av sina uppgifter att väcka liv i det . Varje år föreläser hon för över 30. Hennes långa erfarenhet som pedagog och lärare har lärt henne att se på livet med barnens perspektiv. All deras uppmärksamhet är riktad mot mig och jag anstränger mig för att de ska känna att de har min fulla tillbaka.

Oftast är de ögon jag möter, glada precis som . Det pratar vi lärare gärna om. Tillfredsställelsen vi känner, när vi ser att stjärnögonen glimmar till hos eleverna. Det är kvittot på att vi lyckats med vårt uppdrag.

I höst har jag även fått möjlighet att tända. Hjärtlig föreläsare som tänder stjärnögon. Som barn tror vi på en framtid där allt är möjligt. Hon föresläser om ledarskap, lust och motivation, om möten mellan människor och om hur vi tänder stjärnögonen – . Lou har också älskats för sina tankar kring .