Uncategorized

Balanserad ventilation

Så fungerar balanserad ventilation. Luft som förs in i bostaden passerar ett filter i luftbehandlingsaggregatet. Balanserad ventilation säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt.

Ren och frisk luft tillförs bostaden och inneluft som är förorenad av människor, djur, material samt aktiviteter i bostaden avlägsnas. Luften inne blir ren och frisk och ger .

Stabiliteten innebär att systemet ska fungera som avsett nästan oberoende vad som görs i huset. Att det är flexibelt betyder att man ska kunna styra ventilationen efter vilket behov man har, är det många i huset behöver man mer ventilation än när huset står tomt. I lägenheter placerar man vanligen aggregatet över spisen.

Det fungerar då som ventilationsaggregat och spisfläkt. Kåpan har endast två reglage. Det ena reglerar lysrör och fläkt- hastighet i tre steg. Det andra reglerar spjället som stängs automatiskt efter minuter.

Med ett centralt återvinningsaggregat med till- och frånluft säkerställer man hela ventilationsflödet i lägenheterna och inte bara ett undertryck.

Genom att dessutom återvinna värmen i frånluften via en värmeväxlare och förvärma tilluften. Värmeåtervinningsaggregat med till- och frånluft säkerställer inte bara luftväxlingen i bostaden. Med effektiva fläktar och värmeväxlare med hög verkningsgrad har man god luftkvalitet till låg kostnad. Samtliga Systemairs aggregat har den senaste tekniken som t ex EC- motorer. FTX aggregat – balanserad ventilation.

F står för frånluft , T står för tilluft och X för värmeväxling. Ett FTX-system är ett ventilationssystem som tar tillvara på värmen i den utgående, förbrukade, ventilationsluften. De flesta hustillverkare påstår att det fungerar dåligt med FTX venitlation, detta grundar de på att de som har denna typ av ventilation inte. Komfort med balanserad ventilation.

Med ett vanligt frånluftsystem kan det lätt bli obalans mellan övertryck och undertryck i huset. Du märker det bland annat på dörrar som liksom sugs igen de sista centimetrarna till sina karmar. Problemet med obalans är att värmen inte kan kontrolleras fullt ut. För att kunna utnyttja extra kvadratmeter i källarvåningen med instängda rum och fukt som tränger in utifrån, behövs balanserad ventilation.

Nya kommersiella fastigheter med balanserad ventilation kan projekteras utan vattenburen värme. Du kan med fördel undersöka drift- och energiekonomin med elradiatorer. Var också noga med regelbundna filterbyten och rengöring av kanaler.

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Frånluftsventilation med värmeåtervinning. Fläktar reglerar till- och frånluften genom . Orsakar balanserad ventilation (FT – FTX) rötskador i yttertak? Konvektiva luftströmmar genom yttertak transporterar mycket stora mängder fukt jämfört med dif-fusion. Att åstadkomma lufttäthet ter sig därför som ett absolut krav i en byggnadskonstruktion, medan diffusionstätning med plastfolie är en både tveksam och onödig . Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT).

I ett från- och tilluftsystem, eller så kallad ” balanserad ventilation ”, finns det både från- och tillluftskanaler som reglererar luftflödet. Oftast är elanvändningen lite högre än för frånluftssystem då det behövs fläktar för både till- och frånluften. Räkna med högre service- och underhållskostnader. FT-system är vanligast i hus . Investeringskostnaden för Villa Varms rekommenderade lösning med separat värmekälla och balanserad ventilation är ungefär likvärdig med systemet med frånluftsvärmepump. Det kan vara svårt att veta vilken typ av aggregat som passar till just ditt hus.

Här beskriver vi skillnaderna mellan balanserad ventilation och frånluftsystem. Systemet har två fläktar, en för luften som skall in och en för luften som skall ut ur bostaden. En värmeväxlare tar tillvara . Fläkt Woods FTX är den moderna lösningen på balanserad ventilation.