Uncategorized

Bättre ventilation

För att få bra luft inomhus krävs god ventilation. Fungerar inte ventilationen kan huset bland annat få fuktskador, ökad tillkomst av kvalster och högre radonhalter. Föroreningarna får vi bland annat genom matlagning, tvätt och . Det är inte alltid en mekanisk ventilation krävs för att få bukt på problemet.

Till att börja med gäller det att gå över de don som redan finns.

Om det saknas don går dessa att installera ganska enkelt. Att installera en bättre köksfläkt, en fläkt i badrummet och att se till att det finns . Hur vet man att huset har för dålig ventilation? De flesta småhus är idag nästan helt lufttäta eftersom de har plastfolie i både väggar och tak.

Om du bor i ett hus som är tätt och välisolerat kan några tecken på att du behöver bättre ventilation vara igenimmade fönster, dålig lukt och även allergiproblem och hudirritationer. Köp produkter för ventilation , fläktar, värmeåtervinning och radonsanering på faktura. Hur gör jag för att få bättre ventilation ? Jag förstår givetvis att det måste till tilluft i v-ruma samt s-rummen.

Men hur styr jag så att luften dras därifrån? Kan jag montera en frånluftsfläkt i kanalen på taket? Jag har ingen jättestor kunskap och erfarenhet av ventilation . Kan bättre ventilation lösa våra kondensproblem i. Men ingenstans påverkas ekonomin av god ventilation så mycket som på kontor och arbetsplatser.

Ventilation blir framför allt en fråga om hälsa och komfort. Det börjar ofta med känslan. Du reagerar på att luften känns instängd och att syret tar slut.

Badrumsfläkten är ofta ett måste i ett badrum. Så varför inte köpa en smart och snygg fläkt som gör jobbet utan att du behöver tänka på det. Galler tillverkat av UV-beständig konstruktionsplast avsett att använd.

De flesta moderna kontorslokaler har i dag balanserade ventilationssystem med både från- och tilluft och värmeåtervinning, FTX, som garanterar en god inomhusmiljö. I bostäder är det fortfarande ovanligt. Men nu kommer nya lösningar som gör det billigare och enklare att installera FTX i befintliga . Med hjälp av samverkande jetstrålar kan stora mängder luft förflyttas, vilket kan utnyttjas för att förbättra ventilationen i en stor lokal. Antingen blåser det in för mycket kalluft eller också känns luften kvalmig och ofräsch.

Problem med ventilation är ett vanligt klagomål i flerfamiljshus, men lösningar finns.

FTX- ventilation från Ventus tar hand om frånluften och omvandlar denna till värmeenergi. Installera ett FTX-aggregat och skapa en bättre inomhusmiljö. Med InventiAirs innovativa ventilationslösningar så får du ett bättre inomhusklimat. Läs mer om vår teknologi och hur den kan hjälpa dig här.

Enkla åtgärder för bättre luft. Om ventilationen inte fungerar som den ska av någon anledning kan man göra några enkla saker för få bättre luftkvalitet. Ingen av dessa åtgärder är särskilt bra i längden, det bästa är att förbättra det system man har eller installera ett effektivare system. Medan man väntar på det kan man dock:. Bra luft i klassrummet ger procent bättre studieresultat.

Svagaste eleverna drabbas värst om luften är dålig, men rätt temperatur och luftkvalitet i klassrummet höjer elevernas prestationsförmåga med procent. Det visar en fältstudie som forskaren David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet, DTU, har . Bättre ventilation och byggmaterial skulle ge en hälsosammare vardag. Bra ventilation i kombination med byggmaterial som är fritt från fukt och föroreningar skulle göra vår inomhusmiljö både behagligare och mer hälsosam.

Det har flera olika studier visat. Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin . Vi människor andas ca 25kg luft om dagen. Men ventilation är inte sånt vi pratar med varandra om på lunchen. De senaste luftrönen eller OVK-protokollet från i höstas glöms bort och det här med luft och inomhusklimat ligger istället och gnager på en?

Borde kolla upp vår ventilation. Frånfluftsfläktar hjälper till att driva ut den gamla luften så att ny frisk luft kan komma in i huset. Detta skapar ett bra inomhusklimat.

MK Ventmiljö är specialister på energibesparande ventilationssystem för uppvärmning och kyla. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert på.