Uncategorized

Bergvärme vs fjärrvärme

Skillnaden mellan bergvärme och fjärrvärme ligger såklart i tekniken, men de är också beroende av olika kostnader! Jämför priser på bergvärme genom skräddarsydda offerter – helt kostnadsfritt! Huset ligger i ett område där fjärrvärmenätet är draget och i princip alla hus utom detta är påkopplat sedan tidigare. Fjärrvärme eller bergvärme i detta fall?

Bergvärme – Så mycket kan du spara.

Energipriserna och grundavgifterna för fjärrvärme har under flera år ökat, detta delvis på grund av att fjärrvärmeverkens fördelningsnät börjar bli gamla och kräver mer underhåll, de flesta fjärrvärmeväxlarna börjar också bli föråldrade och är i behov av utbyte. Under vinterns kyla blir värmekostnaderna en allt större del av boendekostnaderna. I Stockholm är det allt fler bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare som går från fjärrvärme till bergvärme. Till stor del handlar det om ett missnöje med fjärrvärmelevantören, säger Per Forsling som är chef för . I takt med att temperaturen sjunker blir värmen en allt större del av din boendekostnad.

Det gör i sin tur att många sätter sitt värmesystem under lupp och letar efter sätt att spara in pengar. I det här blogginlägget klargör vi fördelarna med att byta från ett befintligt fjärrvärmesystem till bergvärme.

Hur står sig fjärrvärme prismässigt i förhållande till bergvärme ? Vi har jämfört de båda alternativen utifrån totalkostna det vill säga det man totalt måste ta ur sin plånbok för att täcka årskostnaderna. Och vilken av källorna är tryggast? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser.

Använd frånluftsventilation med värmeväxling istället för frånluftsvärmepumpar. Prioritera varmvatten och effektbegränsa värme. Injusteraradiatorsystemet. Dra ner ventila- tionen när det är riktigt kallt. Det beror främst på att kostnaden för fjärrvärmen varierar med var i landet men bor, eller rättare sagt till vilket fjärrvärme nät man.

Markvärmepumpen, eller bergvärme som den ofta kallas, tar sin värme från marken. Det kan vara från ett borrade hål ner i. Alltså skillnaden i kostnaden för samma mängd energi från olika källor. Nere i berggrunden är det varmt. Samma värme som man kan ana i Islands varma källor, samma smälta berg som sprutar upp ur vulkaner finns under fötterna på oss alla, fast olika långt ner.

Och den värmen går att utnyttja. Det berättar Harry Frank, professor i innovationsteknik och medlem i Kungliga Vetenskapsakademien v.

Resultaten av arbetet har sedan analyserats och diskuterats ur olika synvinklar. Uppvärmning, fjärrvärme , bergvärme. Anledningarna beskrevs vara för låg temperatur i huset och för stor ökning av energikostnaden när det nu gällande avtalet med leverantören snart löper ut. Redan tidigare har det förekommit fall där kommuner gett avslag på ansökningar om bergvärme , för att de menar att kommunens fjärrvärme är mer miljövänlig. Att tingsrätten dömer till fördel för Växjö ser många som ett budskap, om att det är fritt fram för kommunerna att tvinga på husägare fjärrvärme.

Anledningen till att ersätta fjärrvärme med egen energiproduktion med bergvärme var att fastighetsägaren ville öka sitt oberoende och minska sin miljöpåverkan. Pudelns kärna i detta är begreppet marginalel (4), dvs. Trots att den mesta elen som produceras I Sverige är . Vi får väldigt motstridiga besked angående lönsamheten i att borra och installera bergvärmepumpar i vår fastighet.

Vi har två huskroppar med sammanlagt lägenheter i varje, dvs totalt lägenheter. Idag har vi fjärrvärme från Fortum fördelade på två centraler. Sammanlagt gör vi av med 3- 4MWh . Vi hade fått för oss att fjärrvärme va ett bra o billigt alternativ men med verkar ju inte så, vad ska man ha för uppvärmning för att komma så billigt undan som möjligt? En kul grej är ju att de kostnadsjämförslser som iaf Fortum värme gör mellan fjärrvärme och bergvärme är helt uppåt väggarna.

Kostnaden för bergvärme kan. Har du direktverkande el är det.