Uncategorized

Bionorr härnösand

Förra året gick företaget med vinst. Det sitter endast män i styrelsen. Företaget har anställda och omsätter 37miljoner. Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA.

Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, .

SCA Bionorr AB i Härnösand. Elen som används kommer från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Dessutom levereras restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. Transporterna optimeras med syftet att minimera miljöpåverkan. Med över års erfarenhet av pelletstillverkning vet vi vad som krävs.

Vi levererar pellets med erkänt hög kvalitet, tillverkad på ett klimatsmart sätt. Pellets från SCA av skog, vind och omtanke. Sca Bionorr AB i Härnösand.

Sveriges största söktjänst för öppettider.

Söker du efter pellets eller biobränsle? Ett pilotförsök genomfördes vid Biobränsletekniskt Centrum ( BTC), SLU Umeå där två olika grotmaterial pelleterades. Bionorrpellets – ett original i högsta kvalitetsklass,. Det ena materialet var färskt och bestod huvudsakligen av tall, medan det andra materialet var lagrat över år och bestod huvudsakligen av gran. Fukthalten hos råmaterialet varierades . Flera styrkor från räddningstjänsten var på plats under.

Rykten har florerat att den ska flyttas till Sundsvall. Nej, några sådana beslut har inte fattats. Bränslepellets Bionorr 6mm Pall. Befintliga spånficka med en kapacitet på 1kubikmeter per timme, ersätts med betydligt effektivare dylik med en kapacitet på 550 . Den pellets som brinner är en ren träprodukt och röken är inte skadlig även om den kan upplevas besvärande för känsliga personer.

SCA är Europas största privata skogsägare med en total areal på miljoner hektar skogsmark. Klimatneutralt – en del av naturens kretslopp. The publicly owned local utility HEMAB AB is the leading centre in Härnösand BtGR chain. BioNorr – Kvalitetspellets från SCA i Härnösand.

Flera räddningstjänster från Medelpad har kallats dit. Det är damm och skit från fabriken som brinner uppe på taket, säger Bosse Elgenström, inre befäl vid räddningstjänsten i Medelpad. Olja används endast som reserv och spetslast samt vid uppstart av fastbränslepannorna.

Kraftvärmeverket i Härnösand.

Klicka på bilden för att komma till panoramavyn.