Uncategorized

Brandspjäll med smältsäkring

Det cirkulära brandbackspjället ABC–SChålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. Fördelningslåda med backströmningsskydd. BRANDGASSPJÄLL MED STÄLLDON. Smältsäkring , magnethållare eller ställdon.

Med ett system bestående av brandspjäll , rökdetektorer och övervakningsenhet så löser du brandskyddet för.

UTLÖSNINGSTYPER (manuellt ställdon). Det manuella brandspjället har alltid en termisk utlösning via en smältsäkring. Elektromagnetisk utlösning. När temperaturen i kanalen överstiger 72°C löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs . Lätt att utföra funtionskontroll. Enbart brandspjäll utrustade med elektrisk motor tillåter fjärråterställning.

SFR-Rektangulärt brandspjäll. Höljet är tillverkat av varmförzinkad stålplåt och spjällbladet av brandisolerande material.

Köp produkter för ventilation, fläktar, värmeåtervinning och radonsanering på faktura. Att sätta in motionerade brandspjäll med central och givare känns som en överdrift i en villa. Jag skulle satsa på brandspjället ovan med smältsäkring , plus brandisolera spirokanalen på båda sidor om väggen. Glöm inte att sätta en renslucka (brandsiolerad) nära spjället så du kan kolla till det ibland så det . Imkanal i galvaniserad spiro med mm luftat skydds- avstånd till brännbart material.

Får endast placeras inom kryddhylleskåp eller fläktkåpa. Hyllplan och skåpsidor kan placeras emot. Centrala delar i brandskyddskassett FIRE Block:. Brandskyddet uppfyller BBRs krav 5:533. Cirkulärt brandbackspjäll med kontrollventil.

Hålls i öppet läge med hlälp av en smältsäkring som utlöses när temperaturen överstiger 72°C. Godkänd i brandklass EI60S. Används för automatisk öppning av t. Utlösningstemperaturen är normalt 72°C . Brandbacksspjället hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring.

BRMK är ett komplett montagekit för brandspjäll BSKC6. Företaget har levererat prelackerade takhuvar, ytterväggsgaller, spjäll, brandsystem och filterskåp de senaste åren till alla typer av ventilations-.

På mitten 80-talet: SP gjorde tillverkningskontroller på befintliga byggnader och noterade att felfunktionen var. Spjället styrdes med smältsäkring. Där ventilationskanaler går igenom väggar och golv med brandklass finns brandspjäll med smältsäkring av det amerikanska fabrikatet Ruskin.

Luftbehandlingsaggregaten är, beroende på storlek, försedda med en eller två rökdetektorer i huvudkanaler på till- och returluft. Vid detektering av rök stängs spjäll kring aggregatet .