Uncategorized

Danfoss cirkulationspump

Jämför priser och läs recensioner på Övrig VVS. Välkommen till PriceRunner! Försäljning av VVSprodukter på nätet. Systemframledningsgivare. Cirkulationspump (shunt tills.) 34.

Shunt för extern tillsats.

Våtlöpande cirkulationspump i enkelutförande med automatisk varvtalsreglering, funktionen AutoAdapt och tre fasta varvtal. Manöverpanel med intuitiv enknappsstyrning och som på en tydlig LED-display visar aktuell energiförbrukning. Pumphus av gjutjärn, pumphjul av korrosionsbeständigt material och pumpaxel av . Våt intelligent pump i enkelutförande, EuP klar.

I tappvarmvattensystem bör GRUNDFOS ALPHA2-pumpar användas endast om vattnets hårdhet är lägre än cirka °dH. Om vattnets hård- hetsgrad överstiger denna gräns rekommenderas att en torrlöpande cirkulationspump , typ TPE, används. Hej, har problem med radiatorerna i källaren som blivit kalla.

På de övriga våningarna är dock radiatorerna varma.

Hastighet på cirkulationspump ? Om din cirkulationspump är av äldre datum är det förnuftigt att byta den. Med en ny energisnål pump finns det pengar att spara och du tjänar in dem på tre till fyra år. Tillverkarens produktsida, – . Pumpen fungerar klanderfritt. Frågan är vilken cirkulationspump man bör välja?

Det finns ju de som elektroniskt. Under transport kan kläm och lödkopplingar . Ring kundservice för hjälp. Justera hastigheten (se infoblad för cirkulationspump ). Fel i reglerutrustningen. K ontrollera att ställmotorn rör på sig när inställningarna i reglercentralen ändras.

TP Orion monteras på vägg i utrymme där golvbrunn finns. Enheten levereras komplett monterad för direktanslutning. Grundfos ALPHAär marknadens energisnålaste cirkulationspump och har något fler finesser och funktioner än ALPHA1. Bland annat funktionen AUTO ADAPT som automatiskt anpassar sig efter systemets behov för optimal drift med lägsta energiförbrukning.

Danfoss reglerutrustning. Mer info om ALPHAoch AUTOADAPT finner du här .