Uncategorized

Den goda boken

Man kan inte längre ta litteraturläsningens nytta och värden för givna. I den här boken görs en kritisk granskning av vilka föreställningar som förknippas med litteratur och läsning i vår tid. Exemplen är hämtade från . Magnus Persson, Den goda boken. Samtida före ställningar om litteratur och läsning.

Varför man ska läsa litteratur är en fråga som.

Eller rättare sagt hur frågan om litteratu- rens och läsningens existensberättigande besvaras. Att idén om den goda litteraturen är en myt. Läsningen har blivit ett självändamål.

Något som definitionsmässigt är gott, skriver Persson och citerar Skolverkets kursplan för svenskämnet: Skönlitteratur, film och teater ger . Varje månad hjälper vi över miljoner svenskar att jämföra priser på allt från Böcker till orientmattor! Vårt köpskydd garanterar dig en säker affär. Välkommen till PriceRunner!

In Vino Veritas – I vinet ligger sanningen.

I tvåtusen år har många kristna hämtat inspiration och funnit stöd i Bibelns innehåll. Denna finurliga kopia av en bibel, fast med ett helt annat innehåll, har på kort tid blivit många skåpsupande prästers favorit. När du öppnar den finns en liten . Böcker och läsning : attityder till, Litteratur : attityder till, . Syftet är att inbjuda till fördjupad reflektion över litteraturens . Jag har i det nyligen avslutade forskningsprojektet ”Myten om den goda litteraturen” undersökt vilka värden som tillskrivs litteratur och läsning i vår tid. Varför läsa skönlitteratur i det postmoderna samhället? Har även deltagit i flera projekt om litteratursyner på svenska folkbibliotek.

Senaste boken heter Den goda boken. I det pågående projektet Inlevelsens dialektik (Crafoordska stiftelsen) undersöks passionerade läspraktiker inom och utanför utbildningssystemet. Författare: Katarina Bernhardsson. Dokumenttyp: Bokrecension. Missionverksamhet innebär i bästa fall att människor möts och nya världar öppnas.

I Den goda viljan står möten mellan religioner och kulturer i fok. Skickas inom 1-vardagar. Den goda viljan, som regisserades av Bille August, berättar om föräldrarnas första förälskelse och kamp för att få sitt unga äktenskap att fungera.

Bilder är en pendang till memoarboken Laterna magica, där Ingmar Bergman med både skärpa och humor går igenom sina filmer och deras tillkomsthistorier.