Uncategorized

Dragbegränsare

Här säljer vi motdragsluckor (dragregulator, dragbegränsare ) samt adaptrar till dessa. Har lite för höga rökgastemperatur, och har läst att detta delvis kan åtgärdas med en dragbegränsare. Funderar nu på att skaffa en sådan men vet inte riktigt var man monterar den och hur svårt det är. Här tar vi upp ämnet dragbegränsare.

Dragbegränsare ni som vill ha hjälp o råd finns här en tråd.

Val av dragbegränsare bestäms av pannans effekt i kW. Skorstenens Area Skorstenens höjd i meter dragbegränsare finns med lätt o trögt drivna . Draglucka eller Tigex dragbegränsare ? Hur ställa in dragbegränsaren. Skola i dragbegränsning varför behövs. Besök oss via vår webbshop, i våra butiker i Rinkaby och Jönköping.

Passar i rökröret till Kombipanna NIBE Attack.

Det behövs ca 8-mluft per Kw brännareffekt för att fullständigt förbränna det fasta bränslet. Tillbehör: Tigex fästplåt med art. Oljeavluftaren Tigerloop, påstick- och blockeringsmetoden NoTap samt Tigex draglucka eller dragbegränsare har gjort SPX Tigerholm Products AB världsledande inom VVS-branschen (Vatten Värme Sanitet). Tigerholm utvecklar, förädlar och säljer innovativa produkter för professionella användare.

Dragregulatorer för skorstenar är avsedda att minska kondensen och säkerställa ett konstant drag. Att avsedd effekt uppnås bör kontrolleras av ansvarig installatör eller fastighetsägare. Tigex dragregulator har en nyutvecklad konstruktion som möjliggör montering på rökröret i alla lägen, lodräta, vinklade såväl . Begränsar draget i skorsten. Klarar max panneffekter upp till 100kWh.

Med ungefärliga skorstensmått: Skorstens AREA 4cm² och Höjd meter. Detta leder till varierande dragförhållanden i brännkammare och lufttillförsel. En rätt dimensionerad och korrekt installerad dragbegränsare reglerar storleken av förbränningsluften så rätt mängd passerar genom pannan vilket leder till optimal och effektiv förbränning. Dragvariationerna i skorstenen gör att rökgashastigheten . Kontakta din lokala installatör för mer information.

Ett fel uppstod när dokumenten skulle hämtas.

Har du frågor kring din NIBE-produkt? Hjälp finns också under support . Den spar ved eller pellets med rätt .