Uncategorized

Dragregulator till vedpanna

Här säljer vi motdragsluckor ( dragregulator , dragbegränsare) samt adaptrar till dessa. På min hyffsat moderna kombipanna styrs dragregulator av en essbe givare i pannvattnet och en kedlja ner till luckan. Så har draget förmodligen.

Det fungerar ju faktiskt! Dragluckans betydelse: I nästan alla värmeanläggningar är skorstensdraget högre än pannans behov.

Draget kan variera från till 1Pa under en eldningssäsong. Dragvariationerna beror på temperaturskillnader . CTC Luckstängare för vedpanna Luckstängaren är avsedd att monteras på vedeldade pannor där termisk dragregulator reglerar vedeldningens tilluft. Monterad luckstängare ser till att dragluckan faller ned och förhindrar tjuvluft genom pannan efter avslutad eldning.

Vid ny eldningsstart fälls luckstängarens kläpp manuellt . Håller på för fullt att installera en Viadrus hos kund. Har installerat över stycken de senaste åren, men då i första hand på landsbygden.

Bara det är en orsak till att många som eldar med ved köper just Viadrus. Serie ATA2är en enhet för reglering av fastbränselpannors temperatur. Temperaturen känns av genom en känselkropp och via en spak och kedja justeras luftventilens position så att luftförsörjningen till pannans förbränning regleras. Har en äldre historia som har en kedja ner till luckan och ratten har lägen.

Dragregulatorn är helt justerbar inom temperaturområdena . Detta leder till sämre verkningsgra dålig förbränning och driftstörningar. Oavsett om man eldar med olja, gas, ve flis eller pellets, är ett stabilt skorstensdrag lika viktigt. Rensa rökkanalerna i pannan med en tubviska. Rensa även primärlufts- och sekundärlufts- kanalerna. Följ anvisningarna du fick med din panna.

Pannan ska vara vattenfylld. Kedjan eller wiren till dragluckan ska vara rätt justerad. Luft- tillförseln ska stängas när dragregulatorn vrids ner till.

Keram är en fläktstyrd vedpanna med keramisk eldstad avsedd för eldning mot ackumulatortank. Förbränningen styrs via en .

ANSLUTNING TILL RÖKKANALEN. CTC Vansluts till rökkanalen med hjälp av rökrörsförlängningen som le- vereras med pannan. Du har monterat något där dragregulatorn brukar sitta, en oljebrännar tremostat ? Och en elektrisk dragregulator ? Har själv funderingar på att montera, brännare (troligen olja) om jag vill åka bort när det är kallt. CTCVemaxăr en miljövănlig, effektiv vedpanna som. Om pannan anslutes till slutet expansionskärl măste pannan förses med.

Attrökgasspjälletăr tillräckligtöppet. Regulatorn monteras să att hăvarmen kommeri horisontellt lăge. Kedjankopplas till dragluckan varvid lângden . CTC Vär en högeffektiv vedpanna som tar stor hänsyn till miljön. Rökrörsförlängning med sotlucka och spjäll.

Förugn som passar alla pannor Tex,kombipanna,oljepanna, vedpanna. Elda miljövänligt utan att byta panna. Med vår långa erfarenhet så har vi kunnandet när det gäller vedförugnar,vi har det mesta när det gäller reservdelar till förugnar. En värmepanna är kopplad till ett vattenburet system och använder el, pellets, olja, ved eller gas som värmekälla. Nedan kan du läsa mer om de olika.

Innan installation av vedpanna ska du kontakta skorstensfejarmästaren och din kommun för eventuell bygganmälan. Ur klimatsynpunkt är en vedpanna. Roster, tillbehör till villapanna CTC.

Vedpanna VPaket 750x2l, CTC.