Uncategorized

Drivpaket solfångare

Nyttja gratis solvärme och solenergi för varmvatten och uppvärmning, beställ ett billigt solvärmepaket redan idag. Solar Tekniks högeffektiva Vakuumrörsolfångare är en av dom mest effektiva solfångare som finns på marknaden och mest prisvärt! I drivpaketet finns en pump som cirkulerar värmebäraren i kretsen. Där finns också en reglercentral som styr kretsen genom att jämföra temperaturen i solfångarna med temperaturen i ackumulatortanken på nivån där solvärmen ska växlas in.

Kombineras med 5eller 7l solvärmetank.

Drivpaket LESOL Solar Reglercentral LESOL STDC Tryckexpansionskärl liter liter värmebärare LESOL P-50. Det är därför viktigt att solfångarna är av absolut högsta kvalitet. Ett brett sortiment av tillbehör gör det möjligt att . Hyssna Solvärme säljer och installerar solfångare och kompletta värmesystem.

Aquasol Drivpaket DPN18L är uppbyggt av de komponenter som behövs för att få en bra funktion och säkerhet på cirkulationen i solvärme-systemet. Komplett förmonterade och testade pumpgrupper för solvärme. Innehåller alla detaljer, exklusive rör, som normalt behövs för anslutning och montering av solfångare mot tank med befintlig solslinga.

Innehåller drivpaket med cirkulationspump, expansionstank, luft- och säkerhetsventil samt komplett styrsystem med givare. En varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga kostar inte mycket mer än en vanlig varmvattenberedare. Solfångare kostar från 2. Ett drivpaket kostar i storleksordningen 5. Ett komplett system med solfångare och . En välisolerad ackumulatortank kostar från 10. Tillverkarens artikelnummer, Drivpaket1. Funktion, till solfångare.

Drivpaket 4Sköter laddning från 2-solfångare. Värmebaronen Flexslang dubbel. Om direktverkande elvärme används som uppvärmning finns det numera standardiserade varmvattensystem där den gamla elvarmvattenberedaren kan bytas mot en ny med solvärmeslinga, solfångare och drivpaket. I ett varmvattensystem kan ca procent av årsanvändningen av varmvatten värmas via . DRIVPAKET FÖR SOLFÅNGARE.

Digital styrning av lågenergipump med hjälp av givare ingår.

Levereras med liters expansionskärl, flödesventil, säkerhetsventil och avluftare. Dimensionering av kombisystem. Om man inte har ett vattenburet värmesystem (vid direk- tel) finns det numera standardiserade varmvattensystem där den gamla elvarmvattenberedaren kan bytas mot en ny med solvärmeslinga, solfångare och drivpaket.