Uncategorized

Eldfast packning

Här säljer vi tätningslister, fyrkantiga, runda och platta självhäftande varianter. Packning till rökgasfläkten. För kamin, skorsten, ventilation.

Teknisk information Längd: m Diameter: mm. Skumglas har redan länge använts i Europa och dess goda egenskaper är vida kända: det är miljövänligt, eldfast , lättviktigt och lätt att bearbeta. Fabriken ligger i anslutning till .

Tigex dragregulator har en nyutvecklad konstruktion som möjliggör montering på rökröret i alla lägen, lodräta, vinklade såväl som vågräta. Tigex monteras på en anpassningsplåt, som ersätter den befintliga sotluckan. Vid installation där adaptern ska vara demonterbar, t. Vid permanent installation tätas adaptern mot rökröret med pannkitt.

Tigex 1ska monteras med luckans axel i vågrät position, resp. Kontrollera att luckan löper fritt till fullt öppet läge samt att luckan inte kärvar. Luckan får inte heller beröra . Skorstenstillbehör till lågt pris!

Underhåll skorstenen för att kunna ha full nytta av den.

Fukta ytorna lätt före murning. Bänkarne h varpå värmrören hvila böra muras af eldfast tegel såsom bättre ledande lågans sidovärma ut till förenings-rören, hvar- före dessa också närmast bänkmuren böra ompackas med san men utanför. För samma ändamål har också denna packning tilltagits tjockare eller mera masif än på Högfors- apparaten. Lerjord- och jernoxidhaltiga.

Eldfast packning för kaminer. Vanligt hornblende, med mörkt lökgrön till svartgrön och svart färg, glasglänsande till perlemorglänsande. Satsen innehåller vänster- höger sten, liten sten och keramisk packning. GreenEnergi, Biosvirl, Atmos, Albinpannan.

Våra keramiska insatser håller högsta kvalitet och . Enär asbestens mera magnesiarika varieteter . Numera användes asbesten någon gång till lampvekar, elddon och tillsammans med grafit till eldfast kitt eller packning. CALDERYS expertis inom gjuteri. Calderys har över 1år av framgångar i industrin och är marknadsledande på eldfasta lösningar för både järn- och metallindustrin.

De många åren av Calderys utveckling som ledare inom produkt- och konceptutveckling har gett hundratals trogna . Det var litet besvärligare än väntat för kaminen är rund och det var problem att få rätt passform på flänsen. Men efter att ha kört hem till verkstaden sisådär tio gånger och svetsat och värmt och slagit plåtet krokig så började den passa någorlunda och med eldfast packning borde den bli ganska tät.