Uncategorized

Elförbrukning kontor

Du som ansvarar för ett kontor har mycket att spara på energieffektivisering. Längre ner kan du också räkna ut hur höga dina energikostnader är, och jämföra med vad ett genomsnittligt kontor kostar i energiförsörjning. Där hittar du också uppgifter din elförbrukning , som du kan jämföra med resultatet nedan. Elförbrukning i vården kontor kontor Skolor Skolor vård vård.

Typ av ventilationssystem,.

Till- och frånluft, konstant flöde. Undrar om någon vet vart (om) man kan hitta vad ett kontor får (brukar) förbruka i energi per kvadratmeter? Det känns lite som att fråga hur långt ett snöre än, men kanske nån uppfattning. Ingen serverhall, utan vanlig kontorsutrustning, laptops som folk jobbar vi kopiator, pentry etc.

Kan man minska elförbrukningen för kontorsutrustningen, minskar också behovet av komfortkyla. All elektronik drar ström när den är i standby-läge. Detta är en helt onödig förbrukning som drar el alla timmar om året.

I ett hushåll står standby för ca av den totala elförbrukningen. Indata för energiberäkningar i kontor och småhus. En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten. Se om du har normal elförbrukning och jämför med genomsnittet i Sverige.

Rapporten har till version 1. BBR samt några smärre ändringar för att harmonisera med övriga Sveby-rapporter. Rekommenderade luftflöden i kontor har bättre anpassats till Atemp-arean i kapitel 5. Servrar och kylmaskiner stod för 1respektive 1kWh per menligt undersökningen. Totalt motsvarade elanvändningen 1kWh per menligt undersökningen.

Uppgifter för elförbrukning och fjärrvärme går att återfinna i Bilaga A. Den totala energianvändningen uppmättes till 7ℎ. Ett riktvärde som används för att beräkna avloppsförluster är att av energin från tappvarmvatten går ut från byggnadens klimatskal genom avloppsförluster. När det kommer till kontorslokaler finns det stora . SFP (= Specific Fan Power).

Inför som standard att alla datorer och skärmar på ert kontor stängs av när ni går hem för dagen. Det är lätt att tro att det räcker med stand-by läge, men faktum är att detta läge står för av vår årliga elförbrukning i landet.

Se därför till att du stänger av allting ordentligt via strömbrytare för att säkerställa att det inte står och. Hur du sparar el i ett kontor. Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte använder den. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den inte används.

Standby-el står för hela procent av elförbrukningen på en genomsnittlig arbetsplats – detta är alltså el som datorer, skärmar med mera . Det lyser om natten på kontor i London, Tokyo, Berlin och Vancouver. Gammal trasig skrivbordslampa (fungerar ej). Exempel på kontor : Hög, mellan och låg energianvändning. Energipaparazzi avslöjar tända kontor. Nästan av elförbrukningen går åt när Erik Elslösare inte är på jobbet!

Vi har lång erfarenhet från dessa byggnader som oftast har mycket. Vårt uppdrag var att sänka elförbrukningen för värme, kyla och ventilation Efter utredning beslutade vi att använda befintlig kylmaskin vintertid som frånluftsvärmepump.