Uncategorized

Elpatron inkoppling

Jag har försökt att koppla i min elpatron i 400v fas men jag får inte detta att fungera. A och dom jag har frågat skall detta räcka gott och väll. Det är en 9kv patron med tre slingar och 6st . Läst lite och denna verkar vara D-kopplad.

Kan jag brygga slingor och köra dessa via 230v . Skall koppla in en elpatron med element och driva denne med 3fas elpatronen har anslutningar, svarta, blåa, brun, vit.

Kabeln har svarta, blå, brun, jord. All el- inkoppling görs med starkströmsisolerad kabel. Dom faserna fattar jag men sen skall termostaten kopplas in. Skall termostaten vara kopplade till ngn slags reläbox eller liknande för att kunna koppla ur elpatronen vid inställt gradtal? I kopplingsboxen på elpatronen sitter de en inkoppling.

Genom att koppla ingående och utgående vatten nedtill får man bra flöde i handdukstorken och kan samtidigt koppla in en El-Patron. När man kopplar in el- patronen måste man sätta en T-koppling ½” mellan den och handdukstorken och dra in vattnet från sidan. Reglage för att reglera ingående vattenflöde.

Inkoppling av elektricitet ska utföras av behörig elektriker. Läs denna instruktion innan du börjar montera! Värmeelementet måste vara helt täckt av vätska innan värmaren startas! Annars kan värme- elementet ta skada och livslängden förkortas. Olika monteringsmöjligheter.

Manövrering relä v temperatur- begränsare. Backer tillverkar elpatroner, instickspatroner, för uppvärmning av vatten och olja. Utförande i koppar, rostfritt stål med mässingshuvu rostfritt stål med rostfritt huvud. EP PPär utrustade med kopplingsbox Keller K8. Om man vill ansluta sin handdukstork elektriskt så behöver man en elpatron.

I droplistan till höger under Välj produkt finns alla våra elpatroner. För att koppla in tillskottsvärme, t ex elpatron , brännare, värmepump etc, vid stort värmebehov. Elpatronerna finns i flera ytor så att du kan matcha med . När shuntventilen då når ett inställt värde kopplas tillskottsvärmen in så länge behov finns. Termostat 67° och övertemp. Observera att oljepannans temperaturnivå regleras av dess befintli- ga reglerutrustning.

Vid inkoppling till elpatron i befintlig elkassett eller elpanna kan manöverkretsarna för två effektgrupper styras via reläer i värmepumpen.

Styrningen är binär vilket innebär att antingen är enbart det . Returlednings- inkoppling.