Uncategorized

Energimyndigheten värmepumpar

Generaldirektör Erik Brands. Bästa sättet att torka tvätt. Energimyndigheten har jämfört olika sätt att torka tvätt och . Kolla värmefaktorn för hela året.

Det finns olika värmepumpstyper.

Välj rätt storlek på värmepumpen. LYCKAD INSATS: SVERIGE LEDANDE PÂ VÄRMEPUMPAR. Sverige är världsledande på värmepumpar. Genom en målmedveten kompetensuppbyggnad under flera decennier har vi uppnått kommersiella framgångar och gett svenskt kunnande inom värmepumpsteknik. En värmepump använder låggradig värme från berggrunden, jorden eller luften, lyfter den till en högre temperatur och avger den till huset.

Här kan du läsa mer om de olika typerna och vad man ska tänka på inför ett eventuellt köp . Det är också så många som av värmepumpsägarna, som skulle rekommendera en vän eller granne att skaffa en luftvärmepump. En mycket uppskattad anordning .

Test av värmepumpar är ett av alla test som Folksam genomför årligen. Värmepumpen, är idag det vanligaste sättet att värma upp villan eller fritidshuset. COP, Coefficient of performance. Värmeeffekt varvtalsreglering: Den uppmätta effekten som värmepumpen ger när den går på eller procent av sin kompressoreffekt.

Kallas ibland för att värmepumpen går på ”dellast”. Mäts bara upp på värmepumpar med varvtalsreglering, även kallad inverter. Viktigt att tänka på vid val av luftvärmepump. Så får du full koll på värmepumpar. Rätt panna sparar ved Foto: Istockphoto . Tricket är bara att installera en så kallad frånluftvärmepump.

Förutsättningarna för att anlägga en värmepump i jor berg eller vatten är olika beroende på om man bor i tättbebyggt område eller ute i glesbygd. I ett tättbebyggt område finns det ofta fler intressekonflikter – det kan finnas tunnlar, kabelgravar, ont om plats m. Tomterna i tättbebyggda . Testet visar att att pumparna är effektiva, men också att de har vissa begränsningar. Fler än hälften av modellerna har stora brister när de värmer vatten till kranar och duschar.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter. Förnybara energikällor får utvecklingsstö liksom smarta .

Resultaten redovisas i tre delrapporter och en samlingspublikation, som ger en samlad information om bland annat energianvändningen och uppvärmningssätt i svenska byggnader. Eskilstuna: Swedish Energy Agency. Enligt SP är värmepumpen … bäst i test”. Du har säkert sett dessa texter eller liknande, när du letar efter en värmepump.

Men vad är det egentligen som testas och hur?