Uncategorized

Energivärde ved

F är vedens fukthalt i procent. Ju högre fukthalt ett trädbränsle har, desto lägre blir det effektiva värmevärdet (Weff), efter- som vattnet i veden kräver energi för att kunna förångas. Ved Info här har vi samlat viktig information om ved , vedhandlare och hur man eldar med ved.

Olika trädslag har olika energiinnehåll. Man kan även jämföra hur många kWh man får av m³ ved av olika trädslag. Andra jämförelsetal: m³ eldningsolja EO=r m³.

Lönn – Lönn är ett mycket mångsidigt träslag. Omtyckt vid möbeltillverkning men mindre använt vid vedeldning. Björk – Björk används ofta i den öppna spisen, eftersom det inte slår så mycket gnistor ( torr ved ). Björken är ett vackert träslag och brinner med vackra, blåaktiga flammor. Hur mycket energi har 1Kg (björkved)? Fråga Huru stort energivärde finns i björkved respektive ved av klibbal?

Om man antar att kg björkved . Men den arbetsinsatsen lockar kanske inte dem vars hus värms med direktel och där braskaminen bara är ett komplement. Alternativet är då att köpa veden kluven och klar för kaminen.

Men det är inte helt lätt att bedöma vedens energivärde eller ens hur mycket ved man köper. Och mysighetsfaktorn i all . En flammande brasa en kulen höstkväll och att elda bastuugnen en ljus sommarkväll skapar stämning och välbehag. Vedeldning ger också trygghet då den. Färsk ved innehåller nästan vatten, medan vattenhalten i torr ved är cirka.

Fråga: Innehåller Björk lika mycke energi som Gran om man mäter det i vikt? Energivärde per fast kubikmeter ved i kilowattimmar ( Kwh) . Senast ändrad: aug-kl 20:av Digger. Bränslen är material med bunden energi och kan vara fasta, flytande och gasformiga. De delas generellt in i två kategorier:.

Bland de långflammiga bränslena skiljer man även på feta bränslen, såsom brännoljor, och magra bränslen, såsom kol, torv och ved. För att starta en förbränningsprocess krävs vanligtvis att man . En nackdel med björk är att den sotar mer och ger mer tjära än annan ved om man pyreldar den med luftunderskott eller i kall eldsta så har man en. Det borde ju vara så att all värme, dvs energi som går åt till att koka bort vattnet ut veden försvinner ut med vattenångorna i skorstenen och det oavsett . Den som säljer ved säljer ju egentligen energi. Vedens brännvärde (energiinnehåll, effektivt värmevärde) är därför intressant, även om ved inte handlas i sådana mått idag. I Norge pågår dock ett projekt ”Fra favn till kWh” där man hoppas komma fram till en märkning av ved baserat på energiinnehåll.

Nytt år, nu har man chansen att jämföra sig med de på jobbet gällande uppvärmningen.

Jag har bergvärme, men de flesta eldar. Finns det ett bestämt räknesätt hur man ska omvandla 1kubik ved till ett pris? Sen bör ju arbetet kosta. Gammal ved , elda eller slänga?

Energiinnehåll och verkningsgrad för ved kontra. Ved och pellets består båda av samma sak men skillnaden i fukthalt gör att pellets innehåller mer energi per kilo som kan användas för uppvärmning. Om rökgastemperaturer jämförs vid vedeldning och pelletseldning är det ofta . Har hört talas om att energivärdet sjunker i ved som lagras längre än tre säsonger eftersom den blir för torr. Det hävdas att fuktkvoten sjunker alltför lågt, vilket medför att veden brinner för snabbt och att optimal.

Snabbt svarat och en bra sida, tack så mycket. Men är det inte lite tråkigt med en länk bara? Vid förbränning av ved frigörs energi i enlighet med vedens värmevärde.

Den frigjorda värmen beror dock på hur fuktig veden är, vilket beaktas i det så kallade effektiva värmevärdet, men inte i det kalorimetriska värmevärdet. Värmevärden för ved måste bestämmas experimentellt. Information om energiinnehåll och energimängd i ved. Om luckorna är stängda i braskaminen kan ni också elda med både gran och furu, men se upp för de gnistor som skjuts iväg. Den värmeenergi som man får fram vid förbränning av ved är ungefär lika stor för olika träslag när man jämför kilo för kilo.

Ved är för närvarande marknadens billigaste energi och har ett mycket lönsamt förhållande mellan pris och effekt. Dessutom är det miljövänligt.