Uncategorized

Etanol sprit

Etanol (även etylalkohol) är det som i dagligt tal kallas alkohol eller sprit , med den kemiska formeln C2H5OH. Den är en alkohol och psykoaktiv drog. Genom vätebindning och att den har så kort kolkedja löser den sig, för att vara alkohol, relativt lätt i vatten.

Alla alkoholer har en viss giftverkan, men etanol är den minst. Alle alkoholar har ein viss giftverkna men etanol er den minst giftige av dei einverdige alkoholane, og kan i fortynna form og i små nok dosar fortærast utan .

Köhnə mənbələrdə onun adı Äthanol, Äthylalkohol və ya Ethylalkohol kimi hallanır. Elmi dildə etanol EtOH kimi qısaldılmış şəkildə işlədilir. Etanol , etylalkohol, sprit , er den mest kjente av alle alkoholer. Alkoqol kefləndirici maddədir. Den kjemiske formelen er C2H5OH, og etanol er således (etter metanol) den nest enklest sammensatte alkohol.

Opprinnelig alkymistisk betegnelse for flyktige bestanddeler i en løsning eller blanding. Brukes nå mest som en upresis teknisk betegnelse på forskjellige kvaliteter av etanol.

Ordet inngår også i sammensetninger som rødsprit (spesielt denaturert etanol ) og tresprit (metanol). Finns det jäst och socker med i basdrycken bildas det huvudsakligen etanol. Sprit som har skadligt höga nivåer av metanol är endast framställd av cellulosabaserad mäsk, så kallad träsprit, alltså ren industrisprit.

Sådan sprit används som rengöringsmedel eller bränsle. Enligt bestämmelser inom EU ligger gränsvärdet för . Risiko: Denatureret sprit , teknisk sprit , se denatureret sprit. Forholdsregler: Ved indtagelse: Giv et glas væske, gerne mælk, til fortynding. Kontakt læge eller vagtlæge.

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Her vises nedarvet indhold . VG Nett) E85-bilene kjører på etanol. Men nå viser det seg at drivstoffpumpen ikke tåler spriten.

Ordet destillera kommer från latinets de och stillare vilket betyder droppa ner. Destillation handlar om avskiljning eller separering av olika ämnen. Inom dryckesindustrin är det etanol , eller det vi i vardagligt tal kallar för alkohol, som skall separeras ut från övriga ämnen. En förutsättning är att det .