Uncategorized

Familjebehandling på goda grunder

Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Och boken har ett uppmuntrande budskap – familjebehandling kan hjälpa många klientgrupper och är dessutom lönsam för samhället. Familjehjälp, Familjeterapi, . Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan . Socialvetenskaplig tidskrift, 1-(7).

Child Welfare and Child Protection on the Eve of the 21st Century – What the Twentieth Century . Stockholm, SE: Norstedts. Protecting children in Europe: Towards a new millennium,Aalborg:Aalborg University Press. Utgivning, distribution etc.

Föräldrafokusert arbeid med barn. En forskningsbaserad översikt. Ett konstruktivt handledningsperspektiv för verksamhetshandledning i Söderqvist M.

Hemma-hosarbete i familjer är en kombination av erfarenheter från två områden. Det ena bygger på familjeterapin som den utvecklats under de senaste decennierna och den andra på socialt barnavårdsarbete. Medan familjeterapin har en någorlunda väldefinierad teoretisk utgångspunkt i systemteorin . Elisabeth Cleve Från kaos till sammanhang. Sense of coherence as a metatheory for salutogenic family therapy. Hansson K, Hedenbro Monica m. Journal of family psychotherapy, Vol nr 1- 39- 54.

Systemic couple therapy and depression. Växjö: Förlagshuset Gothia. Chamberlain, Outcomes and methodological issues relating. Länkarna är sorterade kronologiskt med de äldsta först. Förslag om nya länkar kan sändas till knut.

Effektutvärderingar och evidensbaserade metoder. Syftet med studien är att undersöka hur barn upplever hemmabaserad familjebehandling. Nyckelord: Hemmabaserad familjebehandling, familjebehandlare, barns upplevelser, barns.

Psykoterapeutprogrammet, hp. Examensuppsats på avancerad nivå, hp. Ungdomars upplevelser av familjebehandling. Young people`s experiences of family treatment. Författare: Kerstin Sandström.

BBIC att fungera som metodutvecklande instrument genom insatsen. Att fostra familjen : en grundbok om styrning, föräldrarskap och socialtjänst. Johansson Helena, Bäck- Wiklund Margareta 1. Obligatorisk Se bibliotekskatalogen Album.

Många kom- muner har valt att inrätta särskilda familje- behandlingsgrupper för att kunna erbjuda familjer hjälp och stöd på hemmaplan. Syftet är dels att mobilisera familjens och nätverkets egna resurser för att lösa .