Uncategorized

Fjärrvärme cirkulationspump

Att värma ditt hus med fjärrvärme kräver inte mycket engagemang. Varmt vatten levereras till din fjärr- värmecentral genom rör i marken. Fel hastighet på cirkulations- pumpen.

Justera (se infoblad för cirkulationspump ). Hej, har problem med radiatorerna i källaren som blivit kalla. På de övriga våningarna är dock radiatorerna varma.

Hjälp: Det låter om min cirkulationspump. May Hastighet på cirkulationspump ? Hur fungerar en cirkulationspump? En cirkulationspump är en pump som ser till att det varma vattnet når ut till alla radiatorer i huset. Oavsett om du har oljepanna eller fjärrvärme är cirkulationspumpen hjärtat i systemet.

Och precis som ett människohjärta arbetar cirkulationspumpen konstant, utan att vi tänker på det. Titta till din fjärrvärme anläggning regelbundet för att upptäcka eventuellt läckage. Ett tips är att då också göra mätaravläsning och kontrollera systemets tryck.

Cirkulationspump , värmekrets.

För att göra det ännu enklare med fjärrvärme har vi lagt upp filmer som hjälper dig att få bästa effekt av din fjärrvärme. Tryckmätare, husets värmesystem. Vilket läge på cirkulationspumen är mest energisnålt? Men nu kom jag på att tänka på en sak.

Jag har tre olika farter på den. Om man har den på högsta farten hinner inte vattnet svalna så mycket och då går det inte lika mycket . Här finner du pumpar för cirkulation av vatten i central- och fjärrvärmeanläggningar samt transport av tappvarmvatten till radiatorer och golvvärmesystem i småhus och villor. Välj mellan våta eller torra standardpumpar med manuellt inställbar hastighet eller elektroniskt styrda, tryckreglerade cirkulationspumpar med . Här får du information om drift och skötseln av din fjärrvärmecentral.

Vi har också tagit med några punkter som är bra att hålla uppsikt över. Eftersom vi har flera olika modeller installerade, ber vi dig även att läsa den information som medföljde din fjärrvärmecentral. Modellens beteckning hittar du på den märkskylt som oftast . Aug Grundfos nya cirkulationspump för kommersiella byggnader till helt nya höjder.

TPEoch TPEär mångsidiga cirkulationspumpar som kan användas i alla system för värme, kyla, fjärrvärme och fjärrkyla. I vissa applikationer gör pumparna avsevärd skillnad i fråga om komfort och systemverkningsgrad. Aug Det går att köpa på sig en massa prylar för att få en effektivare fjärrvärmecentral.

Men innan plånboken halas fram bör man se till att befintlig utrustning går optimalt. Med vardagligt ”gnetande” går det ofta att uppnå en rejäl energibesparing.

En enkel funktionskontroll kan de flesta göra själv. I en fjärrvärmecentral finns minst två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för värmeledningssystemet. Förutom detta innehåller centralen cirkulationspump , expansionskärl och styrutrustning. Fjärrvärmevattnets genomströmning i värmeväxlarna regleras med styrutrustning vilket gör att så mycket värme som behövs . Servisventil för utgående fjärrvärme.

Avstängningsventil för radiatorkrets. Värmeväxlare för radiatorkrets. Jun Att byta ut sin gamla cirkulationspump kan vara en riktigt lönsam affär.

Det visar ett test som Energimyndigheten har gjort på en gammal cirkulationspump för flerbostadshus och jämfört med moderna tryckreglerade pumpar. Om du stänger av din cirkulationspump (t.ex. sommartid) cirkulerar inget vatten i radiatorerna och de avger ingen värme. När ingen värme behövs stannar värmekretsens cirkulationspump automatiskt, men motioneras regelbundet för att inte kärva under längre stillestånd. Framledningsgivare värmekrets.

Smutsfilter fjärrvärmekrets. Ingen el till fjärrvärme – centralen. Kontrollera att strömbrytaren är tillslagen. När vi byter ut din fjärrvärmeväxlare ingår allt material och arbete i priset.

Dessutom ingår borttransportering av den gamla och all kringutrustning som till exempel cirkulationspump , reglerutrustning, ventiler och återisolering. Garantitiden på en ny fjärrvärmeväxlare är från två år.