Uncategorized

Fjärrvärmeväxlare danfoss

Användningsområde Termix . Den är lätt och kompakt och. Här hittar du alla våra typer av fjärrvärmecentraler. Klicka på den som finns i din fastighet så kan du lära dig mer om hur den fungerar.

Gemina Thermix användarhandledning, SweTherm RFD användarhandledning. Den monteras utan större ingrepp på väggen i din tvättstuga eller källare och ersätter både värmepump, bränsletank och dammigt pelletsförråd.

I din fjärrvärmcentral finns en reglercentral varifrån värme och varmvattentemperatur styrs. På reglercentralen kan du tillfälligt höja eller sänka värmen. Reglercentralerna ser olika ut beroende på vilken fjärrvärmeväxlare du har.

DSP är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, god avkylning, servi- cevänlig konstruktion och kompakt upp- byggnad. Kall- och varmvattenanslutningar som standard upp men kan på plats. Termix VVX-ID är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion ock kompakt uppbyggnad.

Fjärrvämecentralen andväns vid konventering eller nyinstallation till fjärrvärme. Termix VVX är en komplett lösning för varmvatten och värme med optimal säkerhet, effektiv värmeöverföring, servicevänlig konstruktion och kom- pakt uppbyggnad. Varning för varma överföringsytor.

Fjärrvärmecen- tralen används vid konvertering eller nyanslutning till fjärrvärme. Fjärrvärmeväxlaren har mycket varma överförningsytor som vid beröring kan ge brännskador. Vid spänningsbortfall kan styrventilen bli stående i öppet läge. Det kan få till följd att vissa ytor på anläggningen blir mycket heta, med risk för brännskador vid beröring. Följ med bakom kulisserna när vi byter ut en fjärrvärmecentral som troget tuffat och gått hos en kund sedan.

Blir det kallare sköter fjärrvärme – centralen också sig själv. För att justera inomhustemperaturen används reglercentralen som sitter på din fjärrvärmeanläggning. Du har antingen en regler- central från Siemens eller en från Danfoss.

Vid leveransen av din fjärrvärmecentral har . Fördelar med en ny fjärrvärmecentral från Danfoss. Liten, smidig fjärrvärmecentral med elektronisk styrning för värme, från Siemens. Tappvarmvattnet styrs med en väl beprövad och tillförlitliga mekanisk tappvarmvattenreglering, AVTQ, från Danfoss. Centralen finns att välja i alternativt bredd.

Vi installerar värmeväxlare för drift mot fjärrvärmenät i villor och större fastigheter. I villor använder vi oss av värmeväxlare från Danfoss.