Uncategorized

Fläktkonvektor tak

Behagligt rumsklimat på hotell, kontor, sjukhus och skolor med en fläktkonvektor från Scanmont. En fläktkonvektor ökar luftcirkulationen och avger värme eller kyla beroende på användarens önskemål. Du kan välja mellan tak – och väggkassett, båda med snygg design och tystgående fläktar.

Senaste generationen fläktkonvektor med vartalstyrda EC motorer ger: Lägre energiförbrukning ca Lägre ljud. Värmeeffekt angivna vid max fläkthastighet och vatten in .

Om du ansluter en fläktkonvektor till din Varmitek värmepump, så kan fläktk onvektorn fungera som kylkonvektor på sommaren. Utan extra driftkostnad ger den härlig svalka varma sommardagar. Flexibel för olika installationer (vägg, innertak, undertak).

Vi förklarar varför du ska installera en fläktkonvektor från Curant. Carriers 42N är avsedd för vertikalt montage på vägg eller horisontellt montage under tak och ger ett rent och snyggt intryck i kontor, hotell, butiker och bostäder. Enheter utan hölje kan även byggas in i fönsterbänkar eller ovan undertak, om ett dolt montage önskas. Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning.

Konvektorn kan monteras antingen horisontellt eller vertikalt, på vägg eller i tak.

Har pratat med Kinnan ang. GEA Flex Geko fläktkonvektor med hölje, sockel och inloppsgaller för kyla eller värme via vatten. Kondentråg för avledning av kondensvatten via självfall.

Fläktkonvektor takkassettmodell. Effekter kyla angivet vid vattentemp 7-grader och grader luft samt Rh. Luftrörelsen som skapas av SL utjämnar temperaturskillnaden mellan golv och tak , ger högre verkningsgrad och lägre energiförbrukning jämfört med . Luftutbåsning i eller riktningar. För inbyggnad i undertak 60xcm. Möjlighet till friskluftsanslutning.

Reglering med kabelansluen kontroll alt. Inbyggd kondensvattenpump. Nu är det dags att välja allt som har med värmesystem att göra till vårt gamla hus. Just nu arbetar vi efter en tanke att köra fläktkonvektorer i. Montering Montage i tak eller på vägg, ECM-motor för låg elenergiförbrukning.

Specifikation Torr eller våt kylning.