Uncategorized

Fliseldning stoker

Alla fliseldningsutrustningar från alla leverantörer hittar du på LantbruksNet. Elda med det som är billigast! Har instalert en lundsbrunnsstoker i en veda ck vedpanna kw.

Vore tacksam för lite råd gällande inställningar. Feb Frölinge panna för fliseldning !

Jan Veto Flisomat posts Feb Flis i vedpannan! Jun More from skogsforum. Sonnys Svensktillverkade stoker går att koppla till de flesta idag förekommande ved- eller oljepannor.

Exempel på material som man kan elda i Sonnys Stoker är: spannmål, flis, pellets, sågspån mm. Stokern är försedd med en kraftig omrörare vilken säkrar materialtillförseln till matarskruven, som är placerad i . Tänk på att fliseldning oftast kräver lite mera utrymme än pelletseldning. Flis kan användas i många olika typer och storlekar av pannor.

Det finns två olika sätt att elda med flis. Man använder sig av en stoker eller en så kallad förugn. Förbränningen är så effektiv att m³ flis inte lämnar efter sig mer . Som stoker verkar den väldigt lovande och priset är överkomligt för mig som redan har en panna att docka den mot. W-modellen kostar ca tusen plus moms. Kommer förövrigt köra den mot ett flertal acktankar i olika byggnader.

Den del jag är mest intreserad av är en inteligent styrning för att få ett bra förbränningsresultat oberoende av vad man eldar med. Bygga stoker själv – Alternativ. Jag tängte mäta rökgastemp och lambavärde för att styra bränsle och . Efter det så går fliset upp på en kärra som har tork botten. Sen kör man kärran till dasset där de står en gammal gjutjärns panna från 30talet kopplat till en stor kopijös fläckt med en stor aerotemper.

Sen får den stå där och torka i fem timmar. Och sen eldar han i en skogma stoker. De värkar vara en hel del de . Flis kan eldas på två sätt: med förugn respektive med stoker.

Förugnens funktion kan du läsa mer om i avsnittet om förugnar. Vi på med Mekano är ett familjeföretag som tillverkar nyckelfärdiga panncentraler. Ett komplett hus innehållande bränsleförråd med inmatning, panncentral, rökgasrening, styrsystem, rör- och elinstalaltion.

Panncentralerna tillverkas i vår verkstad i Malung. Väl på plats hos kund tar det i vanliga . Modern_fliseldning_i_gammal_prästgård_. Pannrummet och flisförrådet byggdes i en byggnad separat från huset som anslöts via en kulvert.

Flisen matades in i pannan via en. Fliseldning fungerar på samma sätt som pelletseldning, att när systemet kallar på värme startar pannan, detta styrs via en termostat. Ofta går det att konvertera en . Effektiv og bæredygtig opvarmning med flisfyr. Et flisfyr kan både køre på træpiller og træflis, da fyret har en kraftig, automatisk snegl. Den kraftigere snegl gør det muligt at fyre med større enheder ad gangen.

Et flisfyr er som et stokerfyr , blot monteret med kraftigere snegl og omrører. Eldning av flis sker i automatiserade system. I princip finns tre varianter.

Panna med en keramiskt mantlad förugn där bränslet först förgasas. Gasen leds sedan in i eldstaden, mer luft tillförs och gasen förbränns. Förugn används speciellt för fuktigare bränslen som skogsflis som kräver högre . Panna är en stoker för kontinuerlig eldning. Fjolårsveden är slut så nu prövar jag på att elda det som avverkats de senaste veckorna. Med fliseldning minskar askmängden betydligt och uppgår nu till cirka tolv ton aska per år.

Röjningen av dikeslinjerna har gett så pass mycket flisved att jag istället för att köpa in torrare fjolårsved (hur torrt det nu är efter förra sommaren?) gör ett försök att elda med färskt virke.