Uncategorized

För torr luft inomhus

Vi tillbringar upp till ca av vår tid inomhus – troligen ännu mer vintertid. Det är den årstid då den uppvärmda luften inomhus har en mycket låg relativ luftfuktighet. För att förstå varför måste man veta att varm luft kan behålla mycket mer fuktighet än kall luft. När kall utomhusluft värms upp ökar luftens förmåga att behålla . En befuktare säkrar att du alltid har den korrekta luftfuktighet i din bostad och slipper av med de besvär från torr luft och dåligt inomhusklimat.

I december umgås vi mycket inomhus och det är därför en god idé att fundera över sitt inomhusklimat.

Vi ger tio tips på hur du kan må bra inomhus i jul. Ett tillfälligt knep är annars att sätta in växter som tillför fukt i luften, så satsa på några extra julblommor i år om du har för torr luft. När det är som allra kallast brukar det bli väldigt torrt inomhus. Samma luft som värms upp till rumstemperatur kan . Det finns sätt att förbättra den, men en luftrenare är inte bästa lösningen.

Varm luft upplevs oftast som sämre än den är, medan dålig luft oftast upplevs som torr. Kunskapen om vad det är i luften inomhus som orsakar människor olika typer av besvär och sjukdomar, är ganska välkänt och noggrant kartlagt. Alltför torr luft har en . Men vi har otroligt torrt inomhus.

Torr luft är ett vanligt symptom på sjukahus sjukan. Täppt i näsan, statiska klädesplagg och när det gäller växtligheten ett rent botaniskt slakthus (skulle tro att det är just för torr luft för att dom skall trivas). Funderar du på om du har torr luft inomhus på din arbetsplats? Under den kalla säsongen kan luften inomhus kännas torr på grund av att luften utomhus innehåller mindre mängd vattenånga.

Så här kan du själv lösa problemet! Men på vintern eldar vi gärna på lite extra hemma, med element och värmepannor. Det gör inomhusluften torrare och kan orsaka besvär hos en del människor, men även för många av våra krukväxter, som trivs bättre när . När alla element är påslagna, blir luften så himla torr inomhus. Jag tycker det är jättejobbigt för luftvägarna. Höst, vinter och vår har vi så torr luft i sovrummet att jag hostar mig igenom varje natt.

Alla erfarenheter talar för att 21grader C ± 1grader C är den temperatur som totalt sett ger bäst inomhusklimat. Vid temperaturer över grader C ökar klagomålen på torr och skämd luft. Detta driver mig snart till vansinne.

Välbefinnandet och den intellektuella prestationsförmågan avtar. Värmeregleringen av rummet ska ske genom rätt inställda termostater på . På vintern kan inomhus luften kännas torr , eftersom den relativa luft fuktigheten sjunker till 20– procent. Under långa kalla perioder kan den relativa luftfuktig heten till och med sjunka under procent. Torr inomhusluft är ett normalt fenomen, och man kan .

Det är oftast så att luften inomhus är för fuktig, förklarar Jan Fredriksson. Främsta orsaken till att den upplevs som torr är, som påpekat, att temperaturen är för hög. Andra orsaker kan vara damm och partiklar, emissioner eller elektromagnetiska fält. Vad kan man då göra för att se till om husets ventilation är . Har du problem med torr luft inomhus eller hemma?

Här ger vi dig de bästa tipsen och tricksen för att öka luftfuktigheten och motverka torr luft inomhus ! Uppvärmning med elelement ger torr luft. Elradiatorer vare sig tillför eller för bort fukt. Förr i tiden när elementen höll höga temperaturer kunde lukten av brända dammpartiklar upplevas som tecken på torr luft. Dåligt reglerade element kunde orsaka övertemperatur inomhus , vilket i sin tur ledde till mer . Det är många som har besvär med torrt hår, sprucken hud och torra slemhinnor när temperaturen kryper under nollan.

Det är inte bara vi människor som besväras av torr luft. Både växter och möbler trivs bättre i hög luftfuktighet. Luften inomhus blir automatiskt torrare vid uppvärmning, oavsett om du . Vi har torr luft i vårt hus på vintern. Har ni någon anläggning som kan användas för att öka luftfuktigheten inomhus ? Svar: Jag avråder bestämt från befuktning!

Det är idag konstaterat att den mesta av problematiken angående vår innemiljö beror på för hög fuktighet. Vi slutbrukare börjar märka av för torr .