Uncategorized

Formaldehyd lukt

Lukten är ingen bra varningssignal, eftersom ämnet kan vara skadligt även när koncentrationen är så låg att ingen lukt kan förnimmas. Vi har en teori att det i olika träslag förekommer varierande grad av ämnen ( terpener, formaldehyd etc.) som har förmåga att reagera med PCP vid vissa fuktkvoter och att det i denna reaktion uppkommer lukt , samt att mögel kanske också kan lösa ut lukter då det angriper den behandlade träytan. Det senare med mögel låter . Vid denna koncentration irriterar det ögon och slemhinnor.

Det är en lite stickande lukt i rummet och den kommer från spånskivorna.

Denna lukt irriterar jag mig grymt mycket på. Var har du hört det nånstans förresten? Skulle vilja veta mer om det. ClasseClas: Vad vill du säga med det där?

Att jag borde köpa Byggelits spånskivor? De skivor jag har nu har jag ingen . Allergisk mot mdf – hur farligt och hur länge varar det?

Enligt Kemikalieinspektionen är formaldehyd ett cancer- och allergiframkallande ämne. Höga halter av formaldehyd irriterar luftvägarna. Hushållsartiklar och byggmaterial är källor till formaldehyd i inomhusluften.

Formalin är formaldehyd löst i vatten. I över tio år har Kemikalieinspektionen varnat för att formaldehyd kan vara cancerframkallande. Nu har Världshälsoorganisationens särskilda organ för cancerforskning, IARC, slagit fast att den verkligen är det.

Det kan också oxideras ur naturgaser eller blandningar av propan och butan från petrokemisk industri. Kokar vid -21° och kondenseras till vätska. Ren formaldehyd foreligger i romtemperatur som en gass med en skarp kvelende lukt. Han är själv känslig för formaldehyd.

Han trodde dock att det var stommen som gav besvären, ej skinnet. Jag besvärades dock av skinnets lukt. Strunt samma vad som exakt orsakade mina besvär. När soffan var ute tog det ett tag innan jag kunde sitta vid TVn utan besvär, men nu går det jättebra.

Spånskivor, furugolv, lack.

Förekommer dessutom i rökgaser från olika typer av förbränning . Akuta och svåra reaktioner på formaldehydångor – som har en karakteristisk stickande lukt – tyder på överkänslighet. En kunskapssammanställning och riskbedömning. Lars Barregår professor, överläkare. Gerd Sällsten, docent, 1:e yrkes- och miljöhygieniker.

Avdelningen för Yrkesmedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum,. Myndighetskraven på avgivning (emission) av formaldehyd från limmade träprodukter bygger huvudsakligen på att emissionen undersöks i klimatkammare med noga reglerad temperatur, luftfuktighet och. Vissa material kan dessutom avge kemiska ämnen eller lukt även när de nått konsument eller annan slutanvändare. Det er det direkte oksidasjonsprodukt av metanol og kan selv oksideres til maursyre: Kan fortettes til en væske med kokepunkt −°C.

Giftig og fremkaller lett allergier. Terpener (α-pinen, limonen). Bromerade flamskyddsmedel. Fosfororganiska flamskyddsmedel.

Vätet kan när det avgår ta med sig andra ämne som gör att det blir miljöbelastande, och ett exempel på det är om det finns formalin i som vätet kan ta med och som då bildar en formaldehyd som är starkt akut giftigt.