Uncategorized

Fuktighet ved

Da snakker vi om bjørkeved med pent utseende og . Måling av fuktighet i en vedkubbe Her måles fuktigheten i en vedkubbe av ikke god kvalitet. Spørsmålene er mange, det er også de ulike vedsortene – som i tillegg har ulik brennverdi. Foto: Severin Woxholtt, Skog og . Brennverdi er den energien som er i veden, og den måles i kwh – kilowattimer.

Fyrer du med ved , bør du være interessert i hvor fuktig den er. Dersom kubbene inneholder for mye vann, går mye av energien til fordampning, og veden er derfor lite effektiv å fyre med. For å finne ut hvor mye fuktighet det er i veden vi kjøper, har NRKs forbrukerinspektører sjekket fuktigheten i vedsekker . Den våte veden utvikler nemlig giftig røyk, som i verste fall setter seg som brannfarlig sot i pipa. Hvis du er uheldig, ender det på sikt med pipebrann.

Her får du smarte metoder for å finne ut om veden din er tørr nok til ovnen. Ved som har mer enn fuktighet forurenser lufta ved forbrenning, og er uøkonomisk på toppen. Veden bør ha en fuktighet under 18 .

Alle vet at veden skal være tørr. Og er det slik at veden blir bedre jo tørrere den er? Det finnes ulike måter å måle fuktighet i ved på. Men hvor tørr må den være? Noen er enkle, noen er nøyaktige, og noen er nerdete.

Ta en vedskie og legg den i en brødpose, eller pakk . Med denne definisjonen er absolutt fuktighet ikke noe annet enn tettheten ρv til vanndampen i luften. Ved den høyeste verdien som tilsvarer metningstrykket for vanndamp, sier man at luften er mettet og man føler seg fuktig. Den absolutte fuktigheten betegnes . Da fuktig luft med god nøyaktighet kan beskrives som en ideell gass, er relativ fuktighet også lik forholdet mellom partialtrykket til vanndampen og dens metningstrykk ved den gitte temperaturen. Den vanlige betegnelsen for relativ fuktighet er den greske bokstaven φ eller RH fra Relative Humidity på engelsk. Slår man kubber sammen og hører en dump ly er det også tegn på høy fuktighet og dårlig ved.

Fyringsekspertene har sett mange grelle eksempler på feil fyring. Noe av det viktigste når man fyrer, er å få inn nok luft. Kjøkkenvifter og mekaniske avtrekk trekker luft ut av boligen og gjør at det blir vanskelig å . Fuktigheten får da mulighet til å fordampe ut av stokken i hele lengden.

Det er store mengder fuktighet som skal fjernes før veden er klar til bruk.

Når man snakker om luftfuktighet, mener man vanligvis relativ fuktighet. Det er denne verdien som gir det beste målet for hvordan vi mennesker oppfatter fuktighet. Relativ fuktighet er den mengden vanndamp luften inneholder i forhold til den mengden vanndamp luften teoretisk sett kunne ha inneholdt ved.

Det er fuktmålere å få kjøpt til få hundrelapper. Dette kan være en god investering når man skal kjøpe ved. Det er ikke alltid vi er enige med vedprodusenter. Da tørker trepanelet til fukt. Det er liten forskjell på likevektsfuktigheten og tørkehastigheten på de vanligste treslagene.

Unntaket er or, som kan falle til fuktighet ved vanlig utendørs tørking. En god metode for kontrollere tørkeprosessen, er å merke fire-fem kubber fra vedstabelen og veie dem med . Kan løses ved hjelp av noe som alle har hjemme. Fukt i boligen er en stor bidragsyter til de store folkesykdommene astma og allergier, forklarer han. Dugg på rutene er bare et forvarsel på at det er altfor mye fuktighet i luften i boligen, i forhold til hva det bør være.

Den kan utrykkes på to måter: Kilogram vanndamp per kubikkmeter luft. Volumet til luften endrer seg med luftrykket, derfor angis også absolutt luftfuktighet i masse vann per masse luft, for eksempel i gram vann per kg luft. Ved °C kan kg luft inneholde ca gram vann, men ved °C kan luften inneholde ca gram vann . Den ideelle panelfuktighet ved oppsetting er derfor ca. Bruk av så tørr panel forutsetter imidlertid at relativ fuktighet i bygget er kommet ned i ca.

Dette vil samlet føre til at hele trevirket begynner å krympe. Når trevirke tar opp fuktighet i celleveggen skjer det omvendte, fuktigheten presser mikrofibrillene fra hverandre og trevirket sveller inntil man har nådd fibermetningspunktet. Prinsipiell fremstilling av vanninnholdet i rå tilstan ved fibermetningspunktet og i tørr. Det indikerer høy fuktighet. I Klikks forum beskriver Fyrer hvordan du kan sjekke at veden er optimalt tørr.

Det samme tipset får vi også fra Espegard hos Norske ved : – Smør litt zalo i ene enden av vedkubben. Blås på vedkubben på den andre enden. Om det bobler i zaloen er veden tørr. Derfor fordamper fukt fra bakken når den varmes opp av solen, mens den kondenserer på kalde .