Uncategorized

Golvbruk

Torrbruket innehåller cement, kvartshaltig san aluminatcement och slaggcement. Lämpliga ytskikt är klinker och löslagda trägolv, följ alltid ytskiktleverantörens anvisningar. ARDEX erbjuder snabbtorkande cement för inom och utomhusbruk.

Och då menar vi verkligen snabbtorkande. Använder du någon av dessa produkter kan du fortsätta arbeta efter bara några timmar, oavsett vad du ska belägga ytan med.

För jobb inomhus väljer du antingen Ardurapidprodukten ARDEX A MIX eller. Cementbaserat, snabbt härdande och fint golvbruk , för inom- och utomhusbruk. Används för pågjutning av bjälklag, utfyllnad och fallbyggnad. Kontakta butik för pris . Golvbruk slipsats 4fin Snabb 25kg.

För uppgjutning av golv i större ilagningar. Leverantör: Finja Betong AB.

För fallbyggnad och uppbyggnad. Lämplig som underlag för klinker eller flytande trägolv. Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhu fett eller andra . En fiberförstärkt normaltorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Floor 3är ett snabbhårdnande cementbruk för golv som ger liknande struktur som avjämningsmassor vilket innebär att ytan inte behöver finspacklas.

Materialet levereras som torrbruk bestående av lågalkaliskt blandcement, natursan kompletterande bindemedel och tillsatsmedel . Normaltorkande avjämningsmassa avsedd för nybyggnad och renovering. Den kan användas både för planspackling och fallspackling. Vet inte om det är lätt men det som tilltalar är att man har ju tid på sig att bygga avskrapningsramper på precis sån höjd man behöver för att få fall. Om jag sätter kortlingar I mitt träbjälklag för att uppnå rätt styvhet finns det någon anledning till att inte använda golvbruk eller liknande produkt för att bygga . Lägg ut isoleringen enligt leverantörens anvisning. Kvalitet på isoleringen skall vara min.

Säkerställ att isoleringen ligger väl an mot underlaget. Lägg därefter ut fiberduk på hela golvytan, fiberduken skall vikas upp mot väggar och andra anslutningspunkter. Dry Mortar, golvbruk för tjocka skikt som appliceras för hand.

Floor 1Reno DR är en dammreducera självtorkande, fiberförstärkt och pumpbar avjämningsmassa för golv. Produkten levereras som torrbruk bestående av aluminatcement, san kompletterande bindemedel samt tillsatsmedel. Vatten tillsätts på arbetspla.