Uncategorized

Göteborgs energi strömavbrott

Aktuella avbrott eller störningar i elleverans, fjärrväme och gas. Om det blir avbrott någonstans i överliggandenät larmas vår driftledningscentral automatiskt. När vi lokaliserat felet skickar vi ut jourbilar till det aktuella området. Du har rätt till ersättning vid ett strömavbrott som varar längre än timmar.

Ju längre avbrottet varar, desto högre ersättning.

När gäller avbrottsersättningen. Om du har haft ett elavbrott som varar längre än timmar, och felet inte beror på din egen anläggning, har du rätt att få avbrottsersättning. I Göteborg finns två olika elnätsägare.

För dig som bor i Askim och södra skärgården (Styrsö) – information och . Ellevio kallar södra skärgården för Styrsö. För närvarande har vi störningar i elnätet som berör centrala Göteborg. Avbrotten beror främst på luftledningsfel och felavhjälpning pågår.

Orsaken var en störning i. Avbrottet beror på ett kabelfel i en matarledning från Vattenfall. Det var på fredagskvällen. Ett strömavbrott inträffade på fredagskvällen i Göteborg. De drabbade hushållen ligger ganska utspritt.

Ett omfattande strömavbrott drabbade vid 21:30-tiden Göteborg. Områdena Bergsjön, Angere Kärra, Lindholmen,. Det är strömleveranserna från Vattenfall till stora delar av Göteborg som brutits, säger Mats Devert på Göteborg Energi till GP.

Vid midnatt var strömmen tillbaka. Vid 22-tiden stod all trafik till . Ett stort strömavbrott drabbade Högsbo-området i Göteborg utan ström på tisdagskvällen. Det var strax efter klockan på tisdagskvällen som ett större strömavbrott i Göteborg skedde. Göteborg Energi är Sveriges största kommunala energibolag som både producerar, distribuerar och säljer energi.

I samarbete med Göteborgs Stad samt akademi. PR för Göteborg Energi , därför har den fått en påkostad arkitektur för att vara en industribyggnad. Förutom att förse Göteborg med energi fungerar Rya Kraftvärmeverk som en reservkraftkälla vid ett riksomfattande strömavbrott.

På så sätt kan Göteborgs viktigaste samhällsfunktioner som spårvägar, sjukhus m. Ny tjänst från Göteborg Energi. Ja, om det var Göteborg Energi som gjorde det så kan du numera direkt få ett sms med besked om både varför och hur länge ett planerat eller oplanerat strömavbrott har inträffat. Genom den nya, kostnadsfria tjänsten kan alla kunder till Göteborg Energi få . Magisteruppsats i ekonomistyrning. Företagsekonomiska institutionen. Hedendahl, avdelningschef för nätutveckling på Göteborg Energi.

Handledare: Christian Ax. Förra året påbörjades därför arbetet med att installera fjärrstyrda frånskiljare i nätstationer runt om i Göteborg. En driftledare på Göte- borg Energis driftledningscentral kopplar vid ett strömavbrott på KV- nivån . Göteborg Energi kommer att ansöka om rådighet och inleda en förstudie av de tekniska och miljömässiga förutsättningarna för att producera vindel på Hake Fjord i Göteborgs hamninlopp. Tågtrafiken på Göteborgs centralstation blev helt utslagen.

Efter omkring minuter hade drygt hälften av de drabbade fått sin elström tillbaka, uppger Göteborg Energi.