Uncategorized

Hälsa och sjukdom

Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. Köp billiga böcker inom hälsa och sjukdom hos Adlibris.

Olika syn på hälsa och sjukdom. Författare Roger Qvarsell och Ulrika Torell (red) Titel Humanistisk hälsoforskning, en forskningsöversikt 3sidor.

Människor har olika bilder och föreställningar om orsaker till sjukdom, lidande och . Hälsa övergår ofta i sjukdom. Man kan bli sjuk både fysiskt och psykiskt. Kan man påverka sin egen hälsa och undvika sjukdomar ? Här samsas diverse klipp som handlar om hälsa. Vi får höra om influensa och immunförsvar.

Om vården av mentalpatienter, talidomidkatastrofen, cancer och vår föda.

Omvårdna hälsa och sjukdom i ett mångkulturellt samhälle. Anatomi innefattar de olika delarna av rörelseapparaten, nervsystemet, cirkulation, andning, digestion, samt urin- och könsorganen. Histologi innefattar grundläggande vävnadslära samt organhistologi. Syftet är att du ska få en översiktlig förståelse för kroppens uppbyggnad och struktur och förändringar som sker vid sjukdom.

Ett genomgående tema är förhållanden i samhället som påverkar individers och gruppers hälsa. I Delkurs A (hp) fokuseras sjukdom och funktionshinder. Kursen består av tre delkurser.

Nyhetssajt med fokus på hälsa , vetenskap och sjukvård. Läs forskningsnyheter om olika sjukdomar och diagnoser. Klinisk fysiologi, bok med eLabb. Hur fysiologiska kunskaper och metoder används för att ställa diagnos, fastställa graden av sjukdom och följa effekten av behandling. Fysisk aktivitet har fått stor betydelse i många individers dagliga liv och ingår i begreppet livskvalitet.

Ett fysiskt aktivt liv minskar risken för tidig ohälsa. Därför är det viktigt att våra barn och ungdomar tidigt anammar en livsstil där fysisk aktivitet är en självklar del, och att de behåller den livsstilen genom åren. Författare: Bengt O Eriksson, Mats Börjesson, Charlotte Greppe, Lo Hafström, Tore Mellstrand.

Idrott, hälsa och sjukdom. Mag–tarmkanalens bakterieflora (mikrobiota), från munnen till tjocktarmen, påverkar biologiska mekanismer av betydelse för hälsa och sjukdom. Hos friska individer finns det en större variation mellan olika tarmbakteriestammar, medan det vid fetma och vissa sjukdomar finns en mindre uttalad variation. Världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att hälsa inte bara är frånvaro av sjukdom , utan att det också ska finns ett kroppsligt, själsligt och socialt välbefinnande.

Det här kan verka självklart, men är långt ifrån givet i praktiken. Gunvor Lunde tycker att hälsa är en svår och komplex fråga, men hon pekar . Delaktighet inom hälso- och sjukvård ur patient, närstående och sjuksköterskeperspektiv, Bemötande inom hälso- och sjukvården. Definitionen av hälsa har varierat från en tid till en annan. De föreställningar om hälsa som föreligger under olika tider är beroende av och inbäddade i olika historiska och sociokulturella sammanhang. I dag kan hälsa dels betraktas som frånvaro av sjukdom och dels som ett ideal för det goda livet.

Varmt välkomna till höstens tvärprofessionella kurs för medicinska professioner!