Uncategorized

Hög luftfuktighet

Inom industrin kan för låg fuktighet innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet kan leda till mögel eller korrosion. Om luften är för torr kan elektroniska komponenter få problem med statisk elektricitet och är fuktigheten för hög kan det bli problem med kondens som ökar risken för överslag. Vad innebär egentligen termen luftfuktighet?

Varför kan hög luftfuktighet vara skadligt? Relativ luftfuktighet , RF eller på engelska Relative Humidity vilket förkortas RH, är ett mått på hur mättad luften är med vattenånga (det partiella ångtrycket) vid en viss temperatur i förhållande.

En för hög temperatur 65°C ger risk för brännskador. Luftfuktigheten är hög – över nästan hela landet. Men det handlar inte om några rekord. Direkt ovanligt är det inte, säger Kjell Flyman, meteorolog på SM. Per-Erik skrev: just nu har jag själv och inne temp på 27.

Hur bra är luftutbytet då? Förmodar att du har långt ifrån samma omsättning på luften som vid mekanisk ventilation. Hög luftfuktighet inomhus vid låga utomhustemperaturer tyder på dålig .

Nu har den hängt där några timmar och jag har följt värdena som just nu visar 1 grader och luftfuktighet. Samtidigt inne i huset visar mätinstumentet 2grader och luftfuktighet. Jag har en känsla av att det är en hög fuktighet i krypgrunden men vill ha era åsikter om detta ni som vet hur det ska . Var just uppe och kikade på RH-mätaren på vinden. Visar , det är väl något fuktigare ute just nu.

COoch en hög luftfuktighet kan bidra till ett sämre inneklimat. Det är en murstock mitt i vinden som vi. Minimera förekomsten av dammkvalster och mögel. För låg fuktighet kan innebära att material torkar ur och för hög luftfuktighet kan leda till mögel eller korrosion. Om elektronik utsätts för torr luft kan det orsaka statisk elektricitet, medan hög luftfuktighet kan leda till kondens med överslag som följd.

Om livsmedel förvaras för torrt eller fuktigt kan det leda till . Jenny Olofsson, Hygiensjuksköterska, Landstinget . Rune Jönsson, Projektledare, regionservice Division AM, Region Skåne. Anita Johansson, Hygiensjuksköterska, Vårdhygien Stockholms län. Stefan Dannelöv, Med teknisk . Men vad är egentligen problemet med hög luftfuktighet inomhus?

Svaret är enkelt: Vid hög luftfuktighet ökar risken att mycket hälsovådligt mögel bildas inomhus lavinartat.

Problemet kan antingen åtgärdas med konsekvent ventilation eller professionella luftavfuktare . Den höga luftfuktigheten tillsammans med varmare väder än normalt har inneburit att vi fått många häftiga regn- och åskskurar med översvämningar på en del håll i sommar. Vi har legat tidvis i zonen mellan svalare luft i väster och varmare luft i öster och den zonen har svängt lite fram och tillbaka över . Om du inte gör något åt för hög luftfuktighet i källare, krypgrun vind eller andra rum kan du få allvarliga fuktskador. Fuktskador är allvarliga både för ditt hus och för din hälsa. Det viktigaste är förbättrad ventilation.

Omfattande kondens på fönstrens insida vid låga utetemperaturer (-5°C eller lägre) är en indikation på hög luftfuktighet. Problem med fukt i hus blir större om ventilationen inte är bristfällig. Hög relativ luftfuktighet är inget större problem i sig. Likadant är det med värme och luftfuktighet.

Fuktig luft känns varmare än torr. Och vi blir också varmare. Det beror på att kroppens kylsystem fungerar sämre vid hög luftfuktighet.

Vårt sätt att avge värme och sänka kroppstemperaturen är att svettas. Förmågan att svettas försämras när luften är mättad med . En tredjedel av världens befolkning idag lever i områden med regelbundet farliga väderförhållanden.