Uncategorized

Hur värmepump fungerar

På dessa sidor kan du lära dig mer om hur en värmepump fungerar – från det grundläggande till förklaringar av avancerade tekniska funktioner i våra värmepumpar. Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. Med en värmepump kan du ta tillvara denna solenergi, som hela tiden lagras i berggrunden, ytjorden, vattnet och . Värmen kan utvinnas även om utetemperaturen sjunker ända ner mot minusgrader.

Det första steget i denna process är att uteluften värmer upp ett köldmedium i utedelen. Har du funderat på hur en värmepump fungerar ?

Det är samma grundläggande teknik oavsett om det är. Att en värmepump ger värme och billigare elräkning kanske du redan är med på. Men hur går det egentligen till? Vi reder ut hur värmepumpstekniken fungerar.

Värmepumpen utnyttjar gratis energi som finns i luften eller i berget. I exempelvis luften finns alltid så kallad termisk energi till förfogande. För att värma den måste.

En luftvärmepump fungerar som ett komplement till din bostad.

Här beskriver vi hur den fungerar och vad de olika värdena SCOP, EER och COP betyder. Så här fungerar en värmepump. Solen är källan till allt liv, och dess värme ger mängder av gratisenergi som lagras i luft, berggrun mark och vattendrag. Genom att hämta och utvinna värme effektivt kan kan din uppvärmningskostnad minska rejält – i vissa fall . Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och besparingen är mycket beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset.

Utedelen utvinner värme från uteluften och släpper ut avkyl använ luft. Innedelen sprider den uppvärmda . Här har vi samlat information för dig som vill veta mer om. Den grundläggande principen bakom alla typer av värmepumpar är den samma – en värmepump drar värme från den solenergi som lagras omkring oss i luft, mark och vatten. Förenklat så kan man säga att en värmepump är designad till att ta till vara på solenergi från ett kallt ställe och förflytta den till varmt . Resultatet är en energibesparing på upp till.

Det som gör detta möjligt är en effektiv kylkrets – här förklarar vi hur den fungerar. En luft- luftvärmepump fungerar så att den tar värmeenergi från utomhusluften och värmer huset. Hur en värmepump fungerar.

Vi förklarar hur värmepumpar funkar – Mitsubishi Electric Villavärme. Vi berättar här om hur en värmepump fungerar. Varför du ska satsa på en värmepump samt skillnaden mellan värmepump och luftkonditionering (AC). Eller kanske har vi nöjt oss med att den finns andra som .

Vi ger dig svaret, för att du ska kunna göra det bästa valet för dig och ditt hem. Många frågar sig hur en värmepump fungerar. Det kan verka konstigt att man ur relativt kall luft, kallt vatten eller en kall berggrund kan utvinna värme, så här förklarar vi lite tydligare hur det faktiskt går till.

Detta så att när du installerar en värmepump i ditt hus i Malmö vet exakt hur uppvärmingen fungerar. Till exempel flyttar den energin från luften i ett kylrum till utomhusluften i en klassisk kylmaskin. En värmepump fungerar på exakt samma sätt fast tvärtom då den flyttar . Värmefaktorn för en bergvärmepump är inte lika hög som i luftvärmepumpen när det är varmt utomhus men fungerar med samma värmefaktor och effekt året runt.

Värmepumpar fungerar på samma sätt som ett kylskåp, fast man använder andra sidan. I kylskåpet pumpas värme inifrån skåpet och avger den på baksidan.