Uncategorized

Hus med självdrag

Då har hus-ägaren försett sitt hus med en aspirator genom att på toppen av skorstenen eller ventilationshuven ha installerat till exempel en rund ”fläktboll” som suger ut luften ur huset. Men hus med självdrag är känsliga för byte av värmekälla. Vanliga problem med självdrag är att den inte är anpassad till den moderna människans livsstil.

Hus med självdrag tar helt enkelt inte in tillräcklig mängd luft för att du och ditt hus ska må bra. Vad du behöver göra för att komma tillrätta med det problemet är att släppa in mer luft i ditt hus. I hus med självdrag är det även svårt att filtrera tilluften med filter eftersom det då uppstår stora tryckfall.

Att få frånluft genom en värmeväxlare utan mekanisk hjälp är svårt vilket innebär att man inte kan värmeåtervinna frånluften. En uppenbar fördel med självdragsventilation är att den inte kräver någon energi till driften och. Denna temperaturskillnad är alltid tillräcklig för att ge erforderlig luftväxling – det är bara en fråga om att dimensionera luftintag och – utsläpp . Såhär på sommaren märks det mest.

Aug Köksfäkt i hus med självdrag ? Mar Nytt hus med självdrag ? Images for hus med självdrag More images for hus med självdrag Report images Thank you for the feedback. Report another image Please report the offensive image. Principen bygger på att varm luft strävar uppåt och därmed ut genom självdragskanaler.

Det ger i sin tur ger ett undertryck i bostaden och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter. Förr byggdes alla hus med självdragsprincipen. Ett hus med självdrag bygger på att det inte är tillverkat helt tätt. Springor och sprickor i fasaden, liksom otäta golv tillåter tilluften att strömma in i huset. I lite modernare versioner är det tilluftsventiler nära golvet som ser till att luften kan strömma in.

För att luften sedan ska . Hur väl självdragssystemet fungerar beror även på hur huset används. Murstocken är husets hjärta och fyller en viktig funktion för ventilationen i hus med självdrag. Värmen som bildas i murstocken när man eldar i en panna, kakelugn eller kamin hjälper till att driva på ventilationen liksom mängden syre som krävs för att . Du kan se att huset har självdrag om det finns tilluftsventiler i ytter väggen eller vid fönster i vardagsrum och sovrum och frånluftsventiler vid inre väggar i kök, badrum och toalett, ofta placerade högt upp.

De flesta ventiler brukar . Feb Olika typer av ventilation. Den mekaniska ventilation brukar i sin tur delas in i tre huvudgrupper. Mekanisk frånluft, mekanisk till och frånluft samt värmeväxling FTX.

Självdrag och mekanisk ventilation. Många äldre hus har ventilation som baseras på självdragsprincipen. Istället bygger systemet på att varm luft stiger och försvinner ut, vanligtvis genom skorstenen eller andra ventilationskanaler i kök och badrum.

Ny luft tas in genom ven-tiler i . En del verkar förespråka att sätta fläkten i frånluftsöppningen i badrummet, men då riskerar man väl att skapa ett övertryck i skorstenen och därmed trycka in fuktig luft i övriga huset via de andra öppningarna?

Och att sätta en fläkt längst upp i skorstenen som suger ut luften är ju rätt oekonomiskt har jag . De olika ventilationssystemen. Här går vi igenom fördelar och nackdelar med de vanliga principerna för ventilationssystem. Det kan förekomma speciallösningar, särskilt inom området värmeväxling, så om du är på väg att köpa ett system till huset , bör du kolla att det verkligen är ett FTX-system du får. Källare byggt med betonghålsten och entreplan med lättbetong.

I den så kallade energideklerationen rekommenderades det att sätta friskluftsventiler i samtliga rum som saknade det. Med moderna renoveringar kan självdragsventilationen försämras. I de två badrummen och i tvättstugan är det ventiler ut, inga fläktar eller så. Det viktiga är då att ni har ventilerna ordentligt öppna. Ni får absolut inte stänga ventilerna om det skulle börja bli kallare då kan det börja bli fukt i huset.

Därav är det av största vikt att moderniserar man sitt hus bör man se till att fortsätta använda eldstaden. Uteluft går in genom ventiler och otätheter. Den använda inomhusluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuella frånluftskanaler från rum och badrum. Kom ihåg att om du bor i ett hus med självdrag fungerar ventilationen oftast bara tillfredsställande oktober till april. Det beror på att det inte finns fläktar som drar luften genom huset.

Ventilationen bygger istället på att det är varmare i din lägenhet än utomhus. Luften rör sig ut genom kök och badrum när skillnaden mellan .