Uncategorized

Hygrostat styrning

EHär DSTs tvåstegs hygrostat med två potentialfria slutande kontakter och en sensor med snabb respons. EHTär en hygrostat med två oberoende regulatorer som standard. Kan användas för kontroll av två avfuktare samtidigt.

Med DSTs olika nivåer av PLC samt noga anpassade styrsystem går det enkelt att spara . Köp produkter för ventilation, fläktar, värmeåtervinning och radonsanering på faktura.

Duka hygrostat styrning (fukt) ST 50 vit 80x53xmm. Till fuktstyrning av ventilation. Det är en varvtalsregulator som är avsedd för manuell kontinuerlig styrning av enfasfläktar.

Fläkttransformator VRDE är anpassad för hög och låg hastighetsstyrning av. Rumshygrostat för väggmontage tillverkad i Tyskland. Kopplas till fläktar där ma.

I vindsutrymmen med mer temperaturvariationer är ofta . Den mekaniska hygrostaten används där styrning av relativ luftfuktighet i kylrum, datarum, tryckerier, kontorsmiljö mm via befuktare eller av fuktare.

När den relativa luftfuktigheten stiger och når den övre gränsen sluter kontakten, när fukthalten sjunker återgår kontakten till ursprungsläge. Hygrostaten använder sig av ett hårelement som fuktkännare. Genom att kontakterna är växlande kan hygrostaten styra såväl befuktning som avfuktning. Temostat för inkoppling av värmemattor eller värmeka. Hobbys Bio term eco Inställbar:.

Läs mer om möjligheternaför att kunna styra din Airmaster ventilation via olika interna och externa komponenter. Här får du en ingående beskrivning. Har köpt en Kanalfläkt tillbadrummet, som enligt faktabladet kan spänningsregleras. Jag vill ha Eljo Renova serien, och dom har ju flera olika.

För utanpåliggande montage. För styrning av 230V fläktar i fuktiga lokaler och våtutrymmen. Invändig inställningsreglage. Notice: id kallades felaktigt. Produktegenskaper bör inte nås direkt.

Denna har två microbrytare. Stegdifferensen mellan dem kan ställas steglöst med ställskruv. Serie EFR 0Inställningsområde fuktighet 0.

F Kapslingsklass IP Anslutning 2-polig plint mm² Kontakt slutande (NO) Temperaturområde 0. När luftfuktigheten över- eller understiger det inställda börvärdet, aktiveras hygrostatens reläkontakt. EHP-ansluts till luftfuktighetsgivare t. HTH för styrning av relativ luftfuktighet. Sortera på ArtikelkodBenämningPris exkl. Styrning , reglering och övervakning av professionell torkning av fukt- och vattenskador.

Vid mer avancerad styrning och övervakning används trådlösa system. Används vid avfuktning där förhållandena bedöms som känsliga eller särskilt kritiska.