Uncategorized

Imkanal genom vägg

Jag har tänkt att dra ett rör rakt horisontalt genom väggen för köksfläkten. Vad är det för regler som gäller ? Hur ska utblåset se ut på. Erfarenheter av brandspjäll i imkanal ut genom.

Kanalen från köksfläkten kallas imkanal , den ska leda bort fett och ånga som uppstår.

En imkanal skall inte kopplas samman med övriga ventilationskanaler. Placera utloppet från din imkanal avskilt från intaget till det övriga. Imkanaler med tillhörande delar ska utformas med ett skydd mot spridning av brand- och brandgas inom och mellan brandceller.

Skyddet ska begränsa risken för spridning av brand till intilliggande byggnadsdelar eller fast inredning och så att brandcellsgränser . NY VERSION AV BRANSCHSTANDARDEN IMKANAL. Du hittar även tidigare standarder under menyn Ladda ner. Vi bygger om ett gammalt kök och enda sättet att lösa imkanal från köksfläkten är ut genom yttervägg (trästomme).

Som alternativ till denna plåt kan imkanalen förses med ett automatiskt brandspjäll som stänger vid 70°C.

Kanalen tätas mot vägg med plåt både in och utvändigt. Om du nu skulle få dra ut imkanalen genom väggen , kolla då så du inte har öppningsbara fönster alldeles i närheten (lukter) och att gallret är så utformat så att luften försvinner från väggen (alltså ej direkt ner på väggen ). Det kan också bli ”klapper” i backspjället och annat oljud i spisfläkten när denna inte . Ett problem som vi har är att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att få upp en imkanal genom övervåningen. Ett alternativ skulle vara att dra imkanalen direkt ut genom ytterväggen.

Nu krävs det ju en hel massa med brandskyddsdetaljer för att kunna göra detta. Röret ska abslutas 1mm ut från vägg , det . Eftersom det inte står någonstans vad den sk. Det finns en anledning till att dra ut genom väggen istället och det är att nu är fläkten monterad till den gamla ventilationskanalen (eller vad man kallar såna där vridbara luckor som man hade ovanför spisen innan fläktar uppfanns) och samma kanal med vridlucka finns på övervåningen där det tidigare var . Tänk på att det alltid ska finnas en imkanal i ett matlagningsutrymme för att uppfylla kraven på frånluft. Vid osäkerhet om ändringen påverkar bärande vägg behöver du kontakta en konstruktör.

Håller på att byta kök och ska in med ny imkanal då gamla fläkten hade bara kolfilter. Googlat på ämnet men blir inte. Jag kommer dra hela röret(spiro) under innertak och bara gå genom väggen.

Det verkar som du tänker dra ut imkanalen genom ytterväggen? Brandskyddstekniskt utfdrande av imkanal.

Den fOrsta fr6gan giiller om utrymmet bakom en kryddhylla utgdr imkanal om luften passerar igenom utrymmet, och inte genom n6gon imkanalslang, s6som vid . Aterluft: Luft som genom ventilationsanordningar åtedtörs till samma lokal eller grupp av lokaler. Ventilationskanal utförs. För sådan extra vägg (t ex av betong), gäller samma brandskyddskrav som föreskrivs i . Klass 1A = All förekommande typ av matlagning, inkluderat matlagningsugnar som drivs genom. Vid transport, hantering kan rör och isolering i modulen ändra sitt inbördes läge. Information om brandklassning av imkanal , placering av imkanal och allmän information om imkanaler.

Vid en renovering av sommarstuga upptäcktes att imkanalen gick ut genom ytterväggen och avslutades med ett vanligt ventilgaller.