Uncategorized

Incert ab

Incert utför personcertifiering och företagscertifiering inom bygg- och anläggningsbranscen, bilbranschen och fartygsnäringen. Kräv certifiering i din upphandling och få en kvalitetsäkring för dig och ditt företag. Genom att personcertifiera och företagscertifiera höjer du ditt renommé hos dina kunder och visar ditt miljöansvar och kompetens.

Incert AB genomför certifiering inom flera branscher men har specialiserat sig på kylsektorn . Status, varumärken, offentliga värden.

Använd det eller de fält som är relevanta för din sökning. Resultat från den automatiska sökningen är beroende av hur data är registrerade hos INCERT. Erhållet sökresultat kan därför avvika från förväntat resultat. Inmatade uppgifter måste vara i princip identiska med de data som finns registrerade för att få träff vid kontrollen.

Här kan du kontrollera ett certifikats giltighet. INSTALLATIONS CERTIFIERING I STOCKHOLM AB – INCERT. ANMÄLAN TILL ICPL – KARTLÄGGNING. Personnr (siffror) obligatoriskt.

För alla: Teknisk spets – välj minst en av dessa: Projektstruktur. Training Partners erbjuder kylutbildning för utbildningsintyg samt utbildning för dig som vill göra examineringsprov för att kunna ansöka om nytt eller förnyat certifikat för kyla kategori V (mindre än tre kilo köldmedium) hos INCERT. Utbildning för certifiering Kat V. Kurs inkl provavgift för Incert.

Nästa år är öppna för utbildning på olika platser i landet. Hör av er med intresseanmälan så återkommer vi. Fler platser och tider kommer . När du klarat både det teoretiska och det praktiska provet kan du skicka in en ansökan till INCERT AB för att bli certifierad. För att bli certifierad krävs också att du . Myndigheten planerar att göra det bl.

Som certifierad installatör kommer du och ditt företag också att marknadsföras på Boverkets webbplats, med länkar från bl. Energimyndigheten, och på INCERT AB :s hemsida . Examinator för skriftliga prov inom kylområdet. Johanna has jobs listed on their profile.

Er-Jill Byggnadsplåt AB är nu ett auktoriserat byggnadsplåtslageri av INCERT. Er -Jill Byggnadsplåt AB är nu ett auktoriserat byggnadsplåtslageri av INCERT. Er- Jill är nu det 11:e företaget i Sverige att få certifikatet.

Stämmer inte dina uppgifter i registret? Kontakta då ett certifieringsorgan. Boverket kan inte ändra uppgifter om personcertifieringarna. Det är certifieringsorganen som sköter uppgifterna.

Certifieringsorganen och de certifieringar de hanterar.