Uncategorized

Installation ackumulatortank

Installation och styrning av ackumulatortank. Effektivisering av energiproduktion. LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg. Elektroteknik med automation.

Examensarbete: Tim Olsson . Det traditionella sättet att behålla shuntgrupp och tappvarmvatten- beredning på pannan och enbart installera ackumulatortanken som en förstoring av pannvattenvolymen är ofta en mycket dålig installationsmetod.

Då erhålls ingen skiktning alls. Tankvolymen följer hela tiden pannans temperatur. Aqualux 7Teknik med bivalent shunt, tillbehör.

Jag ska köpa en vedpanna, Baxi bonus och ansluta st ackumulatortankar till denna. Ackumulatortanken bör placeras på ett stabilt underlag. Vid användning av elpatron i ackumulatortank med 90mm polyuretan isolering eller mer skall en elpatron med inaktiv del användas. Här hittar du ackumulatortankar, om den värmepumpsmodell du vill köpa kräver en extern ackumulatortank.

Fördelen med en intern ackumulatortank är att detta ger en enklare installation och att ackumulatortank och värmepump är utvecklade tillsammans vilket gör att de fungerar mycket bra ihop. Garantin börjar gälla från det datum som installation sker eller ett år efter inköpsdatum, och vi förutsätter att den medföljande installationstalongen är ifylld och sänd till Effecta.

När Effecta ackumulator har levererats ber vi . Den externa temperaturssensorn ska vara inkopplad i tanken. Har du inte någon anslutning för sensorn i din ackumulatortank , går det att även fästa den på utgången till ackumulatortanken. Det finns flera andra sätt att ansluta värmepumpen. Se även bruksanvisningen (ligger under blåa fliken Dokument på produktsidan) . Pannan ska eldas mot ackumulatortank. För att erhålla en optimal laddeffekt ska laddkretsen (mellan panna och tankar) ha rördimension min.

Vid installation av solfångare är det nödvändigt att använda en ackumulatortank för att kunna lagra värme. Solinstrålningen är störst under dagen men värmen, i form av varmt vatten , behövs främst under morgon och kväll samt natt. Här kan en ackumulatortank med . Av tabellen framgår även ackumulatortankarnas isoleringsmaterial och hur tjock isoleringen är, samt effekten på elpatronen som ackumulatortankarna testats med.

Mått, vikt och pris för ackumulatortank med elpatron visas också. Tänk på att priserna varierar och att kostnad för installation tillkommer. Anvisningar för installation och underhåll.

Systemförslag – Inkoppling ackumulatortank. Systemlösningarna är ett förslag och det kan naturligtvis behöva anpassas till ditt hus och till dina behov och förutsättningar. Lösningarna är ritade för 7liters ackumulatortankar men systemen kan naturligtvis användas även för våra andra modeller. Generellt används en schablon som branschen och Skatteverket kommit överens om, denna säger att av total kostnad för en vedpanna med installation är arbetskostna och det är alltså denna del som du får dra av halva kostnaden för genom ROT-avdrag.

Prisexempel: Totalt pris för vedpanna med ackumulatortank.

Konstruktions- och anslutningsmått. Montera temperaturgivaren. Anslutning på hetvattensidan och avslutande montering av ackumulatortanken. Vid slutet system skall kärlvolymen vara ca.

Generellt rekommenderar vi att det öppna expansionskärlet placeras minst meter över expansionsrörets anslutning mot panna eller ackumulatortank. I enplanshus kan detta vara svårt att uppnå. Här väljs då lämpligen ett slutet . Ta bort emballaget och kontrollera före monteringen att produkten inte har blivit skadad under transporten.

Anmäl eventuella transportskador till speditören.