Uncategorized

Ivt felkod 11

Jag har fått en felkod – på min IVT Nordic Inverter GR-H. Använd vår sökfunktion för att hitta vad felkoden betyder samt hur den kan åtgärdas. Till ett av våra serviceombud.

Installationshandledning IVT Greenline HA. Felkoder IVT Nordic Inverter 12frn. Möjligheterna att spara pengar är stora, men det är viktigt att du väljer en värmepump som är anpassad för det . Aggregatens utseende kan variera något jämfört med de som visas ovan. Full effekt-lampa (grön ). Köldmedierör och anslutningskabel.

Har sedan snart tre år tillbaka installerat en IVT Nordic converter luft- luftvärmepump i fritidshuset. Redan efter första säsongen märktes ingen. Då detta är en av Sveriges absolut populäraste värmepumpar blir en naturlig följd att risken för att hamna högt upp i . Använd sedan knapparna för timerinställning ”pil upp” och ”pil ner” för att bläddra dig igenom hela felkodslistan. För varje kod piper det antingen en eller fyra gånger från innedelen.

Där det piper fyra gånger finns ett fel. I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för. Den är också den mest kraftfulla. Energi- myndighetens test visar en prestanda som är i toppklass i branschen och som väsentligt ökar din besparing.

För dig med direktverkande el kan det innebära att . Säkerhetsventil varmvatten. May Om någonting blivit fel och du får ett larm på värmepumpen, så lyser den röda lampan. Detta innebär inte att något är trasigt, utan att anläggningen larmat för att ingenting skall gå sönder. Innan du tillkallar vår servicepersonal kan du kontrollera följande: . C- Cär värmepumpar med integrerad varmvattenberedare. View online or download Ivt AY-XP12GR-N Service Manual, Operation Manual.

Detailed explanation of PAM drive circuit sequence. AC clock (zero-cross) judgment. The clock circuit determines the time from one rising point of the clock waveform to the next rising point.

The detected clock waveform is used to judge the power source frequency (Hz). Varmepumpe luft til luft. Orsaker till larm – Motorskydd.

Motorskyddet i värmepumpen är till för att skydda kompressorns elmotor från överströmmar.