Uncategorized

Ivt luftvärmepump felkoder

Använd vår sökfunktion för att hitta vad felkoden betyder samt hur den kan åtgärdas. Värmepumpen meddelar eventuella fel till användaren genom visa felkoder på innedelens display. IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Dessutom kan felkoder avläsas genom att titta på den röda lysdioden LEDsom sitter på kretskortet i utedelen.

Sajtbolagets webbplatser använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Bytt och fyllt med nytt media.

Hänger sig och visarfelkoder. Redan efter första säsongen märktes ingen. Ger snart upp IVT-pumpen! Det kan påverka din hälsa.

Om värmepumpen används för spädbarn, barn eller äldre, sängliggande eller rörelsehindrade personer, se till att inomhustemperaturen är lämplig för dessa. Stoppa aldrig in föremål i värmepumpen. Aggregatets värmepump tar upp värme från utomhusluften och överför den till inomhusluften.

Lufttem- peraturen utomhus påverkar således i stor utsträckning uppvärmningens effektivitet. Om uppvärmningseffekten reduceras på grund av låg utomhustemperatur, använd ett extra värmeag- gregat.

Så tar du fram felkoder på Panasonic Värmepumpar: Öppna luckan på fjärrkontrollen (på vissa modeller), ta ett spetsigt föremål (t.ex. en penna) och tryck ner knappen ”CHECK” i fem sekunder samtidigt som du riktar fjärrkontrollen mot innedelen. Alla våra IVT Reservdelar är original och omfattas av månaders garanti. Genom att använda IVT originalreservdelar säkerställer du driften av din Värmepump , varmvattenberedare, värmepumpens livslängd och värmepumpens effektivitet. Att serva din luft- luftvärmepump med jämna mellanrum är nödvändigt för en lång livslängd på din värmepump , men även för att kunna se om det är något som behöver åtgärdas.

Köp din Värmepump från Citcop och få lite mer. Behöver du få fram felkoden för en Daikin luft- luftvärmepump ? Här hittar du information om hur du går tillväga – och vad de vanligaste felkoderna innebär. Har det uppstått problem med din Värmepump ? Se över vår lista över vanliga Panasonic Felkoder och få svar på vad det beror på – Allvärmeteknik. Genom att läsa igenom denna manual, kommer du att få ut mesta möjliga av din värmepump. Förvara manualen i värmepumpens omedelbara närhet då den är en viktig handling i händelse av driftstörningar eller larm.

IVT Center Sjuhärad är auktoriserad återförsäljare av IVT värmepumpar med visningslokal i Sjömarken utanför Borås. Företaget har kylcertifikat och behörighet att genomföra service på din värmepump. Ivt AY-XP12GR-N Pdf User Manuals.