Uncategorized

Ivt nordic inverter felsökning

Värmepumpen meddelar eventuella fel till användaren genom visa felkoder på innedelens display. IVT Nordic Inverter är försedd med ett avancerat självdiagnostiskt verktyg. Dessutom kan felkoder avläsas genom att titta på den röda lysdioden LEDsom sitter på kretskortet i utedelen. Innerdelen går igång som vanligt, men utedelen startar inte.

Visar ingen felkod (vad jag vet) på innerdelen.

Att serva din luft-luftvärmepump med jämna mellanrum är nödvändigt för en lång livslängd på din värmepump, men även för att kunna se om det är något som behöver åtgärdas. Var noga med att inte uppehålla dig direkt vid luftut- släppet en längre stund. Om värmepumpen används för spädbarn, barn eller äldre, sängliggande eller rörelsehindrade personer, se till att inomhustemperaturen är lämplig för dessa. Det kan påverka din hälsa.

Stoppa aldrig in föremål i värmepumpen. Hitta manualer och dokument till din värmepump och sök bland frågor och svar. Använd vår sökfunktion för att hitta vad felkoden betyder samt hur den kan åtgärdas.

Har sedan snart tre år tillbaka installerat en IVT Nordic converter luft- luftvärmepump i fritidshuset.

Kallade montören för felsökning , men de kom, sa att vi ställt in den fel (fast vi gör exakt som vi ska) och sa att det måste vara någon annan elmaskin som drar mer ström nu än tidigare, för den SKA spara . I 6fall har felen gällt fläkten medan kompressorn i fall gått sönder. Panasonic hamnar på listans andra och tredje plats med modellen Eoch 7skador samt E12 . D Just nu är det minus utomhus och den värmer så skönt. Har just nu plus inomhus. Kallast har det varit minus och det var då inte heller några problem med att få t-shirtvärme inomhus.

Jag har en rörspis, men det är . I listan nedan står ett antal felkoder med dess betydelse listade med schema för felsökning. Förra året upplevde dom att pumparna gjorde sitt jobb. Gir varme helt ned mot minus grader. Bruker ozonvennlig kjølemiddel R410A.

Steng alltid av aggregatet og trekk ut kontakten før det utføres. Intressant att läsa andras problem och funderingar. IVT -varmepumpen Nordic Inverter fra Bosch . Har det uppstått problem med din Värmepump?

Se över vår lista över vanliga Panasonic Felkoder och få svar på vad det beror på – Allvärmeteknik.

Vi är ett auktoriserat IVT Serviceombud och sköter gärna om din värmepump! Vårt arbetsområde är västra. Med några enkla åtgärder kan du hjälpa din värmepump att spara ännu mer energi – samtidigt som du minskar risken för driftstopp. Antalet värmepumpar som går sönder ökar lavinartat. När det gäller luft- luftvärmepumpar hamnar IVT : s värmepump Nordic Inverter högst upp.

Ta hjälp av vår felsökning för att upptäcka varför . Om inte byt ut den mot en ny. Reparation Värmepump – bergvärme, energi, energibrunn, fastighetsvärmeväxlare, ivt, ivt nordic inverter , ivt-center, jordvärme – företag, adresser, telefonnummer. Om din värmepump isar igen flera gånger under varje år så bör du kontakta din leverantör för felsökning. Orsaker skulle kunna vara dålig placering av utedelen eller att det helt enkelt är något fel på den.

Ifall din värmepump har isat igen så måste du ta bort isen, och det finns det olika sätt att få bort den.