Uncategorized

Ivt pressostat hög

Larmet kvitteras och pumpen startar om och fungerar igen, ibland går den 6dagar och ibland löser den efter 3timmar. Jag har försökt hitta ett mönster i när den löser . Med rengjort filter cirkulerar vattnet som det ska över värmepumpen och effektiviteten kan hållas hög. Kontrollera nivå på köldbäraren.

På många bergvärmepumpar finns ett vitt plastkärl som fungerar som expansionsvolym till vattenblandningen som cirkulerar i borrhålet.

Tips om hur du själv kan ta hand om din värmepump för att den ska fungera optimalt. Se våra enkla skötselråd här. SymptoVärmepumpen står still med felmeddelande typ Lågtryck LP, Låg tryck förångning, LP- pressostat eller liknande. Om den har gjort det, avfrosta med varmvatten en gång – kalla på service om det sker igen.

Om det varit extremt kallt ute kan det räcka med att bara . För att skydda värmepumpen har tryckvakter (pressostater) monterats på systemets hög och låg- tryckssida. Dessa har till uppgift att stoppa värmepumpen då onormala tryck uppstår i systemet.

Mer om detta framgår under avsnittet om felsökning. Första diagnosen var ju igensatt filter. Nu tänkte man sig att det var för högt tryck i kylvätskan varför kyltekniker Anders rekvirerades för att sänka detta. Detta hade dock marginell effekt.

Det är difftempen som då löser ut larmet på IVT :n. Kolla givarna först stå och titta på. Men din IVT kan ju ha ett annat fel.

Här visar fönstret att larmet gäller framledningsgivaren (GT1) för värmesys- temet. Vi är inga experter på verktyg, men vi kan erbjuda de två vanligaste och viktigaste för en husägare med värmepump installerad på ett vattenburet system. Många larm på pressostat hög eller HP larm även kallat, beror oftast på att silen är igensatt. Beroende lite på vad man har för märke . Köldbärare in min och köldbärare ut min. Hög retur till värmepump.

Motorskydd köldbärarpump. Lista på samtliga larÅterställningsskyddet för kompressorn finner du under . Den larmar flera gånger om dagen pressostat hög och så.

Orsak: Värmepumpen påminner varannan månad om att filtret kan behöva rengöras. Rengör luftfiltret, se Skötsel. Alla givare anslutna till värmepumpen kan larma vid fel.

Fel på externt tillskott. Om deltavärdet blir för högt så varnar pumpen på för hög eller låg pressostat. Trolig orsak är då ett igensatt filter som man själv lätt rensar enligt manualen.

Men väntar man på larmet så har ju kompressorn egentligen gått för länge på felaktiga driftsvärden, därför är det viktigt med besök o kontroll som tidsbestäms av en . Testa att stänga av pumpen Slå på den eft. Om du inte kollat larmloggen innan så kan du göra det nu, och se vad som utlöst larmet. Du kan beställa ny givare av IVT.