Uncategorized

Janfire problem

Jag har ett stort problem med att den matar och matar och matar, till sist är det fullt ända upp till doseringsskruven och allt blir packat till en stor klump och till sist går kedjan sönder. BA_BrannareFlex2-a_R1_SV. Termokontakt Lyser i fall om brännaren var utsatt för onormal hög temperatur orsakad av dåligt drag. Mikrobrytare Säkerhets brytare på brännaren larmar om brännare är utanför pannan eller sitter inte ordentligt låst mot pannan.

Om temperaturen sjunker till normala nivåer återgår brännare till normal drift men kontrollampan fortsätter att lysa gult för att indikera att problem med draget har inträffat.

Om trots allt temperaturen stiger till högsta tillåtna nivå stängs brännaren av, kontrollampan skiftar färg till rött och displayen visar felindikation: ”överhettat”. Hade inga som helst problem första gången jag bytte för c:a år sen. Pellets-massor av problem ! Så här gör du när du skall byta termokontakten på en janfire flex-a mrpellets. Tjenare har en janfire nere i källaren som har gått hur bra som helst ända till de vart kallt för 1-2månader sen och sen har de fortsatt att gå dåligt efter de fast jag vet ju inte om de är brännaren som det är fel på. Din leverantör av marknadens.

Det är inga problem efter vår installation att byta pelletskvalitet. Vi satte in pelletsbrännare i befintlig panna för lite mer än ett år sedan.

Den värmer bra och så – men vi måste. Kör med en Viking Bio som funkar bra, varit en de strul med trasigt roster och liknande, men annars inga problem. Janfire Kondensator externskruv µF. Dock måste den ju sotas varje vecka. Se meny test (läs mer i din manual).

Kontrollera anslutningarna mellan skrapkortet och huvudkortet. Tänkte se ifall någon har haft ett liknande problem. I flera år har vi haft problem med vår Jan-Fire Flex A 18kW där oavsätt effektläge så löser termokontakten så vi måste starta om brännaren genom att dra ut strömmen. Vi har murat stocken så den är slät och hel och ren och satt en gasfläkt på toppen av . Never worked from the day we got it three years ago.

Partner is always trying to fit it to get it going. The suction part was our usual problem. Now this past two days the entire machine is dead. We really want I pull it out and get something else but there is no money . Experimenting with burner to get a horizontal flame.

I had originally whispered this comment to Keith but I will unwhisper it now so that all can see it.

From the info I could find the problem stems from the metal under the scraper expanding as it . Technical specifications are subject to change without prior notice. Da heißt es immer : aber.