Uncategorized

Jape golv

P-märkt mekaniskt ventilerat system för golv och väggar. Ventilerar bort fukt, lukt, radon och emissioner i t. Har du problem med fukt, lukt, emissioner eller radon i betongplattan? Då är det bästa sättet för bli av problemen att ventilera bort det.

Med hjälp av ett mekaniskt ventilerat golv eller vägg transporterar fläkten helt enkelt ut problemet.

Andra åtgärder flyttar eller fördröjer problemet. Detta medför att luften som går ner i golvet via tilluftsdonet och fördelar sig över hela golvets bredd för att sedan vandra över till motstående sida. Där samlas luften ihop i en tryckutjämnande kanal och transporteras bort via en spirokanal . Låg bygghöjd används i alla utrymmen med krav på låg bygghöj i exempelvis byggnader med matta direkt på platta på mark. Golvkanal låg monteras både på till- och frånluftssidan. Luften leds ner i golvet via ett tilluftsdon med utbytbart filter.

Det finns också olika typer av problem där ventgolv rekommenderas de vanligaste är dåliga syllar, källare med fuktproblem mm.

Denna artikel handlar om hur du ska tänka. Pilarna visar hur luften strömmar ned i golvet via luftintagen, vidare genom . Detta föranleddes av att vi har träffat på några fall med kondens i ventila- tionsspalten. Studien ska ge ett underlag till funktionskraven för systemgodkännanden. Företagets anställda har en stor samlad kunskap om sjuka hus. I mitt fall är det bara lågbyggande som gäller.

Befintligt golv består ju av 50mm markisolering, spånskiva och laminat. Andersmenade nog Nivells distansmatta, alltså samma . Det som krävs är ett ventilerat golv som du kan lita på, ett golv med garantera testa fungerande funktion. Fukt, lukt, emissioner och radon ventileras bort med hjälp av luftspalten som distansmattan skapar. Dessutom får golvet bättre komfort. Golvet måste bland annat vara helt tätt, så det är höga krav på . Takhöjd på nedervåningen är idag 2cm.

Jape har offererat ca 10. Om vi väljer att ha ventilerade golv (isola eller jape ) ska vi då ha även ventilerade väggar (yttervägg och bärande vägg) i badrum och tvättstuga?

TRÄRENGÖRING REDO TRÄ-RENT JAPE 1L. OUTDOOR SPRAYPISTOL TEXTILINPREGNERING 1L. LÅSOLJA TURTLE PTFE 40ML. Flödet genom systemet åstakomms av en fIäkt i ett återvinningsaggregat.

Inneluft tas in huvudsakligen vid taklisten vid vänstra väggen i. Långa skaft, stora effektiva sprutor, praktiska behållare på hjul – rätt utrustning och produkter underlättar arbetet med fasad- och terrassrengöring enormt.