Uncategorized

Joniserad luft

Ozon uppkommer som en bieffekt vid joniseringen och ozon är hälsofarligt i höga koncentrationer. Luft innehåller låga halter av. Av tradition anser vi att all uteluft är ny och frisk. Ren och fräsch är den lyckligtvis fortfarande på sina ställen, men ny? Nej, luften är fortfarande densamma som vi haft på vår jord sedan urminnes tider, och den har inte försämrats till följd av sin ålder.

Däremot förorenas den av organiska gaser, bakterier, svavelföreningar,.

Inomhusluftens kemiska reaktioner. Oxiderande föreningar stör provtagningen av VOC. Mätningar i laboratoriet. Provtagning av VOC i joniserad luft. Munstyckena kan ge väl definierade luftflöden och tillåter en kompakt installation.

Som alternativ finns blåsande antistatstavar och joniseringsfläktar beroende på applikation. Ett utmärkt sätt att få fler negativa joner i luften är att använda en jon-generator. Dessa är i allmänhet kallas luftrenande jonisatorer.

Maskiner som joniserar luften tar i neutral och positiv atomer och avger negativa atomer. Andning negativa joniserad luft gör att de flesta människor känner dig i fin , gladare. Det är inte mycket ren luft man får för pengarna från vissa av luftrenarna i Testfaktas test. Och en av apparaterna släpper till och med ut giftig ozongas. Många känner ingen skillnad på negativt joniserad luft och vanlig inomhusluft.

Det är i och för sig inget konstigt eftersom de överskott av mikropartiklar, aerosoler, bakterier, virus och gaser som finns i vanlig inneluft inte kan registreras av våra sinnen, utan måste mätas. Faktum kvarstår att kraftigt minskade överskott av. Det var ju lite inne under en period på 80- talet.

Jag har inte följt debatten i detalj, men har för mig att det har rests hälsoskäl mot jonissringsutrustningar. Dvs att det kan finnas en risk att joniserad luft är skadlig. Hur man idag bedömmer riskerna vet jag inte. Förklarande sammanfattning: För att undersöka huruvida joniserad luft har någon bakteriedödande effekt pumpades en aerosol innehållande Salmonella Enteritidis (SE) in i en lufttät kammare av plast.

Ett graderverk är en mycket speciell träkonstruktion med väggarna täckta av slånbärsgrenar. När saltlösningen rinner utmed väggarna bildas en joniserande aerosol, och graderverket förvandlas till ett enda stort inhalatorium. Följdfråga: En laserstråle kan jonisera luft.

Kan man få ström i sig genom att peka på en högspänningsledning med en laserpekare? Joniserad luft leder ström. Allt snabbare datorer kräver effektivare kylning än dagens fläktar.

I USA utvecklas pyttesmå jonpumpar som kan byggas in i chippen. Elektriskt laddade luftjoner accelereras direkt mot kiselytan och kyler transistorerna. Det blir varmare i våra datorer . I dagens samhälle används det mängder av antibiotika inom sjukvården.

Detta medför att bakterier blir resistenta och mycket farliga. För att lösa detta behövs en ny innovativ lösning för att rengöra sår och infektioner. Den nya idén är att använd joniserad luft med bakteriedödande egenskaper. Detta är ett verktyg som alstrar joniserad luft. I de flesta fall är denna plasma joniserad luft , som ibland innehåller elektriskt laddade dammpartiklar.

I vissa fall kan det vara virvelbildningar av små, laddade ispartiklar. UFO:s irrande, flackande rörelser i luften är desamma som förekommer då en massa av laddade partiklar attraheras av föremål med motsatt laddning och . Jag kunde inte begripa varför, för jag gillar egentligen att bara ligga på rygg och se molnen glida förbi likt fantastiska viktlösa farkoster, ständigt föränderliga, alltid desamma, med sin last av vatten, joniserad luft och någon gång våldsamt sprakande elektricitet. Såg människors hud smältaav den läckande ångan, och han såg hur det ur oredan avbrinnande bråte,ur dammet som täckte allt, ur reaktorn, flödade den vackraste ljusblå stråleav joniserad luft , upp mot den ukrainska himlen.

Som ett sökarljus mot evigheten. Luften hade blivit kokande.