Uncategorized

Kanalrensning ventilation

En rensning av kanalerna ger många fördelar. Främst blir luftflödena bättre, luften renare och systemet håller dessutom längre. I samband med rensningen så rengörs även luftdonen. Före: Ventilationskanal som inte rengjorts på år.

Efter: Ventilationskanal som rengjorts från smuts . Kanal typ: Spiro kanal (7).

Ventilationsrengöring förbättrar inomhusmiljön och minskar risken för mögel, fuktskador och allergier. Läs mer om rengöring av ditt ventilationssystem här. Vi har lång erfarenhet av kanalrensning i privata bostäder.

Kontakta oss för en offert på kanalrengöring i din bostad. Undvik onödig brandrisk i kanalerna till torkskåp och torktumlare. Dessa kanaler utsätts för stora mängder damm och bör därför rengöras i mycket tätare intervaller än vanliga kanaler.

Genom att regelbundet rengöra ventilationskanalerna ditt ditt . Varför skall vi rengöra ventilationen, den fungerar ju?

En eftersatt och smutsig ventilationsanläggning ligger ofta bakom många problem som brukar tillskrivas sjuka hus. Människors hälsa påverkas i hög grad av luften och det är därför viktigt att underhålla ventilationen för bästa funktion. Smutsiga luftkanalsystem och . Peter Sotare utför rensning och rengöring av ventilationskanaler. Ska eller har vinden i din fastighet omvandlats till lägenheter med motsägelsefulla ritningar som följd? Problem med ventilationen?

Detta är några av anledningarna till att göra en dokumentation över ventilations-. Inför varje arbete aviserar vi de boende i god tid och informerar om varför ni beslutat att ge dem ett friskare inomhusklimat. Vi genomför arbetet, avrapporterar till er samt . Ventilux AB kan erbjuda kompletta ventilationslösningar båda till privata och företag kunder. Vi är specialister inom FTX ventilation för båda nya och gamla hus.

S- ventilation = självdragsventilation. F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda. FT- ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX- ventilation = F- ventilation med värmeåtervinning. OVKservice Syd AB är ett av de mest erfarna företagen inom ventilationskontroll och rensning. Så här ser det ofta ut i badrums-ventilationen i flerfamiljshus. När jag ringde sotaren föreslog han att jag skulle prata .

Skorsten o Vent AB är ett företag med bred kunskap inom skorstenar och ventilation. Vi finns för villaägare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar mm. Ansvaret inför ägandet av en fastighet, med krav från kommun och myndighet, hjälper vi Er till en mer brandsäker bostad och hälsosam inomhusmiljö.

Alla hus kräver en väl fungerande ventilation för att må bra. För att vi som vistas i husen ska må bra krävs också god ventilation. Rengöring av köksfläkten. Köksfläktens utloppskanal kallas för imkanal.

I köksfläten och imkanalen fastnar det brandfarliga fettansamlingar som kräver regelbunden rengöring. Numera är det villaägaren själv ansvarar för denna rengöring då köksflätar och imkanaler från villor och småhus inte längre omfattas av lagstadgad . Bra ventilation är viktigt för att ditt hus inte ska förstöras av fukt och mögel. Genom bra ventilation minskar du även risken för hälsoproblem som allergier och annan överkänslighet.

Vi kan hjälpa med: Ventilationsarbeten på båda nytt och gammalt. Rensning av alla förekommande.