Uncategorized

Kaskadreglering ventilation

Ventilationsanläggning med reglering av tilluftstemperatur och Synco 100. Värmeanläggning med värmekälla, två värmekretsar, varmvattenberedare och Synco 700. Kaskadreglering , kaskadfaktor.

Den första regulatorn är kopplad till en givare i rummet och den andra till en givare i tilluftskanalen. Regulatorerna kopplas så att den första regulatorns utsignal bildar insignal till den andra .

Rumsreglering ( kaskadreglering ). Frånluftsreglering ( kaskadreglering ). Lägg den yttre regulatorn . Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum eller en lokal exakt så mycket som behövs, varken mer eller min- dre. Klart är att med en reglervariabel kan vi reglera bara en utsignal. Principen framgår av figur 2. Viktiga fördelar med kaskadreglering är bl.

Vid konstanttemperaturreglering.

Regleringen ändrar styrprincipen för eftervärmeradiatorn: Temperaturen på den luft som blåses in till ventilationszonen styrs . Temperaturregleringen av tilluften kan ändras till kaskadreglering. Vid reglerfall fem och sex finns en undermeny för inställning av växlingstemperaturen. Välj mellan ”1-hastighet”, ”2- hastighet”, ”Tryckstyrning”, ”Flödesstyrning”, ”Frekvens manuell”. Då är det viktigt att den uteluft som ersätter den bortförda luften är så ren som möjligt. För att rena luft används luftfilter.

I de flesta luftbehandlingssystem är ett filter placerat strax efter inloppet i. För ventilation av operationssalar och känsliga tillverk-. Ett smidigt aggregat med unika egenskaper. Kanalanslutning i överkant för till- och frånluft.

Tilluft och frånluft på toppen. Flera varianter och stor tillvalslista. Mycket luft på liten yta. Utekompensering konfigurerad.

Kan styra två analoga utgångar i sekvens eller en utgång med trepunktsfunktion. Alla givare och tillbehör ansluts till TopMaster via anslut- ningar i elskåpet.

Kablar till externa komponenter fästs i elskåpet mot najskenan, t. Därefter läggs kabeln mot cellplastlisten på aggregatet (se bild 1). När alla kablar är anslutna till plint och kablarna fästa. EH-1för behovsstyrd ventilation kan ta hänsyn till fukt, temperatur, CO luftmängd och tryck, samt. Vid tilluftstemperaturstyrning konstanthålles tilluftens temperatur till inställt. Vid de flesta reglerfallen används fast begränsning men när deplacerad ventilation med så kallade lågimpulsdon används erfordras en annan temperaturreglering än vid vanlig ventilation.

Då används en kaskadreglering med glidande tilluftsbegränsning. Marknaden för fastighetstekniska installationer inom disciplinerna ventilation och värme erbjuder ett stort utbud av produkter med inbyggt styrsystem. Denna typ av reglering används i anläggningar med deplacerande ventilation med diff. Med en behovsstyrd ventilation optimeras komforten samt energiförbruknin- gen i rum med . Compact unit with top connection.

Designed for supply and exhaust air ventilation with energy recovery. Suitable for installation in homes, offices and other premises where there are stringent requirements on the indoor environment. High temperature efficiency , low energy consumption (SFP), low .