Uncategorized

Köldbärarpump nibe

Vi har Wilos reservdelspumpar. Den automatiska regleringen sker när kompressorn är igång och ställer in hastigheten på köldbärarpumpen för att få opti- mal temperaturdifferens mellan fram- och returledning. Sep Är säkert enkelt, men jag hittar inte ratten Finns det så man ändrar hastighet på köldbärarepump lika som värmebärarpump ? Jag har diff på 7-grader, har kört systemet i dagar.

Re: Hatighet köldbärarpump. Feb Köldbärarpump Dec Ersätta köldbärarpump , vad skall man välja?

Värmebärarsidan och tapp- varmvattensidan skall förses med erforderlig säkerhetsut- rustning enligt gällande . Kontrollera att köldbärarpumpen har ström och inte har fastnat. Orsak – Isbildning i köldbärarsystemet. Värmepumpen hämtar upp en del av bergets lagrade.

Separata motorskydd för kompressor samt köldbärarpump respektive värmebärarpumpar. Indikering på frontpanel för utlösta skydd. Komplett med motorgrupp innehållande motorskyddsbrytare och kontaktor för kompressor och köldbärarpump , summalarm samt . Avtappning, klimatsystem.

Temperaturgivare, värmebärare retur. Här har NIBEs repre- sentant ENSTAR utfört ett föredömligt och mycket professionellt arbete. Missing: köldbärarpump. Feb Nibe är kända för att ha problem med sina tidigare versioner av givare som installerades i deras tidigare pumpar. Lågenergicirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda ( köldbärarpump till respektive kW bipackas).

Köldbärar- resp värmebärarkretsen ansluts från baksidan av värmepumpen. Smutsfilter medlevereras. NIBE ´s varmvattenackumulator. De lägre värdena i norra delen av Sverige . Vämepumpssats till Nibe 11xx och 12xx-serien.

LK tillbehör till växelventil 525. Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Kan kontrolleras genom att lägga handen på undersidan av sugledningen, . Inverterstyrd köldbärarpump som förser värmepumpen med för driftfallet anpassat köldbärarflöde.

Minimala driftskostnader, ingen dyr elspets när det blir kallt ute.