Uncategorized

Kolning i tunna

En metod som lät betydligt bättre för våra förhållanden är att använda sig av en tunna istället. Idén är egentligen densamma – att förbränna organiskt material med mycket låg (helst ingen) syretillgång. Vi tog ett par gamla tunnor och fyllde dem med torr ved.

Sedan placerade vi dem med botten upp i vår . Ja så är man på det igen med att göra egen grillkol istället för de ynkliga skärvor man får i de påsarna man köper. I år fyllde jag ett oljefat med lock med.

I Pixbos skogar i närheten av Gunnebo slott brukar Kolar-Anders gör en minimila varje år. I fjor hjälpte jag och Henrik Rödjegård honom. Henrik skrev en mycket bra och fin handledning för andra som vill göra en mila. Boss,halm och kvistar till vedpannan.

Kolning är en process som omvandlar ved till träkol genom torrdestillation och har sina anor långt tillbaka i tiden. På den tiden kolades det antagligen både i grop och i mila men den förstnämnda var troligast mest använd. Det vanligaste är att kolveden reses, men det förekommer även att veden travas liggande.

Forskare studerar om kolning i stor skala kan bidra till att minska klimatförändringarna.

Det kan vara en kakburk, en hink eller en tunna , beroende på hur stort du vill ha det. Sätt in burken i elden – i din kamin, i en utebrasa eller i en större tunna som du eldar i. Av förklarliga skäl är det länge sedan tunnbindare var ett stort yrke här i Sverige. Vår inhemska produktion av drycker som kräver lagring på träfat har ju under lång tid varit ganska begränsad.

Idag finns en enda tunnbindarmästare i landet. Det är Johan Thorslun som driver företaget Thorslundkagge. Detta resultat bör anses för det bästa, som kan uppkomma vid granveds- kolning i milor, men i verkligheten och i stor skala kan det icke ernås, aldenstund vid milkolning genom ogynnande väderlek och andra oundvikliga hinder, resultatet i allmänhet. Jag har aldrig försökt kola själv, men har en känsla av att det nog är enklare för en oerfaren att lyckas med kolning i en ugn av beprövad konstruktion än . Skulle man kola och leverera till järnbruket fick det endast vara barrved då lövved innehåller fosfor och det gör järnet sprött.

Dellenportalen har samlat ihop fakta från intervjuer, böcker, fastighetspapper och i olika arkiv om kolning. Allt material i den här artikeln är skyddat. Tre uppmurade väggar i en utschaktad slänt med en öppen framsida.

Vid kolning stängdes framsidan med en spårinfälld plåtlucka vilken tätades med sand och fasthölls med tunna järnbalkar. Kranen kan ju ändå sitta på samma ställe. Problemet är bara det, att kola nerifrån och upp är bättre om man hela tiden har mycket sprit att kola. Försvinner en hel del i spill och låg procent annars.

Fast det sista kan man ju bränna igen, eller använda att spä med vid nästa kolning etc.

Tyvärr glömde jag att ta en bild på resultatet, men det brukar bli en halv tunna kol per gång. Nästa morgon när eldstaden har svalnat tar jag ut lådan och tömmer innehållet i en 200-liters tunna. Vid lyckad kolning får man ren svart kol, ett kolskelett som har kvar växtmaterialets cellstruktur. Veden lemnar vid kolning proc.

Den gifver ) Enligt den uppgift att metre cub = Stere = 0Svenska Tunnor, skulle Tunna sågad Ved kosta i . Ett vasst skär var fastsatt i en stock som trycktes ner och hyvlade av tunna spån från vedklabbar. Spånen lades i botten av tjärdalen för att leda tjäran. Vid kolning upphettas ved till ca 500°C med minimal tillförsel av luft så att veden torrdestillerar under kontrollerade former.

I en eldstad brinner all ved upp fullständigt så att . Jag kontaktade min polare (eller kanske ”kolare”, fniss) David (som från och med nu går under namnet Kolar-David) och tillsammans började vi smida planer och göra lite research. Tydligen kan man gör eget kol på en massa olika sätt. I stigande ambitionsordning ungefär de här: Kol i hink. Tjärbränning Tomtskräppa framställning av tunna tjära.

Den sålunda erhållna tjäran är dock av vida lägre kvalitet än den dalbrända.