Uncategorized

Kostnad för sotning

SOTNINGSTAXA Vad kostar det? Vi har fått besked om att sotaren ska komma för första gången sen vi blev husägare i somras. Blev lite nyfiken på vad sotningen kostar i andra delar av Sverige.

Personligen tycker jag att det är alldeles för dyrt särskilt med tanke på att de har monopol på sotning och . Genom att planera arbetet så att ett område görs klart åt gången, hålls kostnaderna per besök nere.

Här redovisar vi de vanligast förekommande avgifterna för sotning och brandskyddskontroll av helårsbebodda en- och . Förbundsdirektionen i Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om taxan (priset) för sotning. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner. Då en en stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar har sotningen stor betydelse. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för uppkomst av . Genom sotningen tar vi bort brännbara beläggningar så att risken för sotbrand minimeras.

För utförande av sotning och brandskyddskontroll enligt kap.

För sotning och rengöring i småhus utgår avgift enligt 1. För annat transportmedel än bil uttas ersättning med den verkliga kostnaden. Vid beställning av extrasotningar har vi en egen prislista beroende på om du är avtalskund eller inte. För att sota själv fodras det att fastighetsägaren har genomgått kurs i sotning ex Svenska Brandskyddsföreningens kurs eller förskaffat sig likvärdig kompetens på annat sätt. Varje fastighetsägare kan ansöka om dispens för rengöring av egen eldningsanordning. Detta måste dock ske på ett ur brandskyddssynpunkt . Kakelugnar, täljstensugnar, tyngre eldstäder.

Sotning med roterande teknik. Ladda ner: Taxa sotning och rengöring Dandery Lidingö, Täby, Vallentuna. Taxa för sotning och rengöring, tillämningsområde: Dandery Lidingö, Täby och Vallentuna. Många bränder är relaterade till eldstäder och skorstenar så sotning och brandskyddskontroll behöver ske regelbundet för att förebygga och minimera risken för brand. Din kommun har ansvar för att någon sotar (rengör) hos dig som har en sotningspliktig eldstad med tillhörande rökkanal.

Kommunen ansvarar också för att det genomförs brandskyddskontroll. Vid brandskyddskontrollen kollar skorstensfejarteknikern att din eldstad och rökkanal inte har några farliga brister och att det finns . När det är dags för sotning och brandskyddskontroll får du ett brev hem. BRANDSKYDDSKONTROLL – FALLET KENNETH LIND.

S OTNINGSVERKSAMHETEN MÅSTE SES ÖVER.

Vad är det för skillnad mellan sotning och brandskyddskontroll? Bokmärket är inte definierat. Kostnader för sotning och . På deras webbplats hittar du bland annat dispensansökan för att sota själv, tips på lokala sotare , sotningstaxan och . Räddningstjänsten Enköping-Håbo ansvarar för brandskydd och sotning i Enköpings kommun.

Kommunerna ansvarar enligt lagen att sotning äger rum. Vi har fått förtroendet av kommunerna Stenungsun Tjörn, Orust och Uddevalla att utföra sotning och brandskyddskontroller i kommunerna. I Umeå har kommunen avtal med skorstensfejarmästare som på kommunens uppdrag sköter sotning och brandskyddskontroll. Det är här vi kommer in i bilden.

Skorstensfejarmästarna ska följa föreskrifter i gällande lagar och förordningar och andra bestämmelser som rör . Du kan ansöka hos kommunen om du vill sota själv.