Uncategorized

Laddomat 21 felsökning

Trodde termoventilen hade sagt upp sig så jag monterade ur patronen (78-graders) och kokade den i en kastrull tillsammans med en termometer. Det såg ut som om patronen fungerade fint så jag . Nja, termostaten sitter väl ändå över pumpen på en laddomat som detta ser ut att vara? Bakom en stor fyrkantsskalle.

Just laddomat är en ganska gammal konstruktion idag och den är svår som tusan att bli av med all luft ur. Jag har en laddomatsom jag misstänker bråkar lite.

Jag behöver nog byta termostatventilen, men hur? Hjälp snälla Stora problem CtC vedpanna slutet. Låg ackumulator temperatur? Jag är ny på detta forumet och behöver lite tips och hjälp med vår uppvärmningssystem.

Nu verkar det vara nåt som är fundamentalt fel. Jo om du har dragit ner farten på pumpen kan du få problem men det har du väl inte gjort? Det problem jag har nu är att jag inte får upp någon temperatur i tankarna trots ett flertal ilägg i pannan, . Läste i någon manual att det var bra i inkörningsläge med graders men att graders var att föredra.

Panntermostaten på grader som rekommenderats och laddtermostaten på grader, också som rekommendation. Thermal charging and anti-condensation unit. User and installation instructions NOTE! Diagrams in this brochure only describe connect.

Pump och termisk ventil i ett kompakt utförande. Laddomaten gör att värmepannan snabbt når rätt arbetstemperatur och laddar sedan . Någon som har någon aning om vad som kan vara fel , hur man ska mäta osv? Nja det är en gjuten järnklump med en termostat och en backventil i så där går nog inte att göra så mycket det är ju en standardpryl för vedeldare liksom och ja det är en laddomat av den äldre lite större varianten. Laddomat -är lämplig för värmepannor med en maxeffekt på under 50kW. Injustering av luftspjäll.

En vedpanna som ansluts mot en eller flera ackumulatortankar får en rad fördelar,. Pannans eldstad kan alltid laddas full med ved. Riktvärden pelletseldning. Luftspjällets komponenter. Effecta åtar sig att under denna period avhjälpa eventuella fel , antingen genom reparation eller byte av trasig.

Ställ Termostat TH i huvudtanken på = samma som att tanken är varm. Ställ den övre termostaten i slavtanken, TST på =.

Anslutningen av returledningen från ackumulatortankarna sker till returan- slutning (84) på pannan. Rökgastermostaten (2) styr start och stopp av rökgas- fläkten. När grön lampa tänds har rökgastermostatens inställda temperatur uppnåtts och rökgasfläkten startar.